Opleidingen

Introductie Omgevingsrecht

De module Introductie Omgevingsrecht is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en incompany af te nemen.

Module:

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Het gaat hierbij over milieu, water, natuur en met name bouw en ruimtelijke ordening. De regels voor de fysieke leefomgeving zijn op 1 januari 2024 opgegaan in de Omgevingswet.

Deze module geeft een introductie op de juridische invulling en de dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht onder de Omgevingswet.

Deze module behandelt:

  • De historie en (juridische) inhoud van de Omgevingswet.
  • De instrumenten die gebruikt kunnen worden in de Omgevingswet, het omgevingsplan en de belangrijkste omgevingsvergunningen.
  • Praktijkvoorbeelden die uitgebreid behandeld en besproken worden.
Meerwaarde:

Na afloop van deze module:

  • Heb je kennis van de historische en juridische context van de Omgevingswet;
  • Kun je in de praktijk casussen behandelen/beoordelen op basis van de Omgevingswet.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Introductie Omgevingswet ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!