Opleidingen

Gebiedsontwikkeling

De module Gebiedsontwikkeling is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Module:

Steeds vaker worden (grootschalige) transformatieopgaven van de gebouwde omgeving aangepakt in de vorm van gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt omdat in de bestaande stad of dorp sprake is van complexiteit. Deze complexiteit komt voort uit meerder opgaven tegelijkertijd. Denk aan woningbouwopgve, energietransitie, klimaat en duurzaamheid, vershillende eigenaren, belangen van omwonenden, etc. Gebiedsontwikkeling is een mogelijkheid om integraal met deze complexiteit om te gaan.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module beschik jij over het inzicht wanneer gebiedsontwikkeling de juiste aanpak lijkt en wat er bij komt kijken. Met andere woorden: wanneer kies je voor gebiedsontwikkeling en hoe doe je dit dan?  Zaken die aan de orde komen zijn: gebiedsbranding, exploitatieprojecten en de rol van marktpartijen en de overheid hierin, investeringsprojecten vanuit de overheid,  en hoe integraal te werken rekening houdend met alle sectorale beleidsdoelen.

Kosten:

De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 500,- exclusief BTW.

Doelgroep:

Deze module is bedoeld voor medewerkers in het ruimtelijke domein van gemeentes.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een RO en/of gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Gebiedsontwikkeling ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Locatie:

Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens