Opleidingen

Gebiedsontwikkeling

De module Gebiedsontwikkeling is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module:

Steeds vaker worden (grootschalige) transformatieopgaven van de gebouwde omgeving aangepakt in de vorm van gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt omdat in de bestaande stad of dorp sprake is van complexiteit. Deze complexiteit komt voort uit meerder opgaven tegelijkertijd. Denk aan woningbouwopgave, energietransitie, klimaat en duurzaamheid, verschillende eigenaren, belangen van omwonenden, etc. Gebiedsontwikkeling is een mogelijkheid om integraal met deze complexiteit om te gaan.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module beschik jij over het inzicht wanneer gebiedsontwikkeling de juiste aanpak lijkt en wat er bij komt kijken. Met andere woorden: wanneer kies je voor gebiedsontwikkeling en hoe doe je dit dan?  Zaken die aan de orde komen zijn: gebiedsbranding, exploitatieprojecten en de rol van marktpartijen en de overheid hierin, investeringsprojecten vanuit de overheid,  en hoe integraal te werken rekening houdend met alle sectorale beleidsdoelen.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Gebiedsontwikkeling ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!