Opleidingen

Asbest

Deze module is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Ondanks het verbod op toepassing van asbest, komt asbest nog in veel bouwwerken voor. Bij verbouw- en sloopwerkzaamheden is het van belang dat er getoetst wordt op de aanwezigheid van asbest. Als asbest aanwezig is moeten maatregelen genomen worden om de risico’s te beheersen en in de meeste gevallen zal eerst het asbest gesaneerd worden voordat de overige werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Het herkennen van asbestverdacht materiaal, het kunnen beoordelen van asbestinventarisaties en toezicht op saneringen zijn belangrijk bij de werkzaamheden van vergunningverleners en toezichthouders Bouw.

Module Asbest:

Tijdens de module wordt ingegaan op de verschillende typen en soorten asbest. Je leert de soorten, verdachte materialen en toepassing. In de training wordt gebruik gemaakt van (visuele) monsters van asbest om de herkenbaarheid te vergroten. Daarnaast staan de asbestinventarisatierapporten op het programma. Hoe worden deze opgesteld, hoe beoordeel je deze en waar moet je op letten tijdens toezicht op de uitvoering van een asbestsanering (specifiek voor een toezichthouder Bouw)? Ook komen verschillende normen die betrekking hebben op asbest tijdens de module aan de orde.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  1. De gevaren van asbest in te schatten;
  2. Verschillende type en soorten asbest (verdachte materialen) te herkennen;
  3. Een sloopmelding te beoordelen en zelf een goed beeld te vormen op de potentiële aanwezigheid van asbest verdacht materiaal;
  4. Een asbestsaneringsplan te beoordelen;
  5. Toezicht uit te voeren op een asbestsanering.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!