Opleidingen

Assertiviteit: Omgaan met emotie / agressie

Deze module Assertiviteit: Omgaan met emotie / agressie(OK Bouw) is onderdeel van de opleiding OK Bouw maar kan ook als losse module of in-company af te nemen gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

In het vakgebied van toezichthouder, handhaver, vergunningverlener en casemanager krijgen medewerkers te maken met verschillende belangen, meningen en persoonlijkheden. De wettelijke kaders, bestuurlijke belangen en wensen van derden zijn regelmatig in conflict. De medewerker is vaak het aanspreekpunt en gezicht van de ambtelijke organisatie. Het is dan ook zijn/haar taak de conflicterende onderdelen zo goed mogelijk te beheersen. Dit vergt een assertieve manier van werken. De medewerker moet een standpunt kunnen uitdragen bij niet ontvankelijke partijen. In gevallen dat het bij een van de partijen ontbreekt aan begrip kan het gebeuren dat het conflict escaleert. De medewerker moet in dat geval weten hoe om te gaan met ongewenst gedrag en hoe hij/zij de situatie kan de-escaleren.

Module:

Tijdens de module wordt ingaan op de verschillende vormen van gespreksvoering met partijen die onderling verschillende belangen hebben. Daarbij gaan we in op escalatie van conflict en hoe hiermee om te gaan. Op basis van voorbeelden (casussen) worden deze met je geoefend. Daarbij worden de verschillende belangen besproken en hoe je hier mee om moeten gaan.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je in staat om zelfstandig:

  • Assertief het standpunt uit te dragen;
  • Escalatie van conflicten/ agressie te herkennen;
  • Te handelen in verschillende (escalatie) stadia van agressie
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!