Opleidingen

Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Toezicht en Handhaving

De module Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Toezicht  & Handhaving is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Als toezichthouder, vergunningverlener bouw en casemanager heb jij dagelijks te maken met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een belangrijk onderdeel van de Awb is de regeling van Toezicht & Handhaving in hoofdstuk 5 van de Awb

Module:

Tijdens deze module wordt behandeld wat de Awb regelt voor Toezicht & Handhaving. Kennis hierover is uiteraard van belang voor toezichthouders. Maar ook voor vergunningverleners en casemanagers is basale kennis over Toezicht & Handhaving relevant: in overtredingssituaties werken handhavers en vergunningverleners vaak nauw samen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Verschil bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving
 • Toezichthouders en hun bevoegdheden en plichten
 • Last onder dwangsom
 • Last onder bestuursdwang
 • Stilleggen
 • Handhavingsverzoeken
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) heb je basale kennis over:

 • Hoe te handelen op basis van de plichten en bevoegdheden vanuit de Awb;
  • Bij toezicht en handhaving;
   • Stilleggen;
   • Last onder Bestuursdwang;
   • Last onder Dwangsom;
  • Kun je de verschillende stappen bij toezicht en handhaving in relatie tot de Awb benoemen.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Meer weten?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!