Opleidingen

Module Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) rechten en plichten

De module Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Als toezichthouder, vergunningverlener bouw en casemanager heb jij dagelijks te maken met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb bevat de algemene regels voor de verhouding tussen overheid en  burgers en bedrijven. Naast bevoegdheden staan ook procedures beschreven in de Awb.

Module:

Tijdens deze module worden relevante onderdelen van de Algemene wet bestuursrecht (met name hoofdstuk 5) behandeld waarbij de rechten en plichten zoals deze gelden voor de overheid, burgers en het bedrijfsleven bij toezicht en handhaving aan bod komen. Na het volgen van deze module ben je op de hoogte van de verschillende procedures, stappen en mogelijkheden die er binnen de Awb zijn m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Algemene bepalingen over bestuurlijke handhaving
 • Bestuursrechtelijke bevoegdheden en plichten
 • Bestuursrechtelijke sancties
 • Sanctieprocedures
 • Procedures en bepalingen m.b.t. besluiten
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

 1. Te handelen op basis van de plichten en bevoegdheden vanuit de Awb;
  • Bij toezicht en handhaving;
   1. Stilleggen;
   2. Last onder Bestuursdwang;
   3. Last onder Dwangsom;
   4. Bestuurlijke boete;
   5. Handhavingsbesluiten.
  •  Bij vergunningverlening;
   1. Accepteren;
   2. Aanvullende gegevens opvragen;
   3. Weigeren;
   4. Opleveren/ afronden.
 2. De mogelijkheden tot beroep en bezwaar tegen besluiten van de overheid uit te leggen in situaties bij;
  • Handhaving;
  • Vergunningverlening.
 3. Een besluit voor te bereiden op basis van de in de Awb geldende procedures;
 4. De verschillende stappen bij toezicht en handhaving in relatie tot de Awb te benoemen.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Meer weten?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens