4 vacatures

BAG / NEN 2580

Bouwen
Keuzemodule en OK Bouw
OPLEIDING

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW maar kan ook als losse module gevolgd worden.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is van toepassing op alle gemeenten. In de BAG worden de verschillende aspecten van gebouwen vastgelegd. In de BAG zijn ook normen opgenomen over op welke wijze oppervlaktes ingemeten moeten worden. Een voorbeeld van de norm voor het inmeten van gebruiksoppervlakten betreft de NEN 2580. Toch zijn er verschillen tussen de werkwijze van de BAG, de NEN 2580 en bijvoorbeeld de wijze waarop makelaars oppervlaktes bepalen. Om goed te kunnen inmeten is kennis van de verschillende termen en waarden noodzakelijk.

Meerwaarde
Na het volgen van deze module ben jij in staat om:

  • Panden en verblijfsobjecten af te bakenen in het veld en vanaf bouwtekening;
  • De relatie te leggen tussen de BAG enerzijds en VTH-taken anderzijds;
  • Verblijfsobjecten conform de NEN2580 in te meten;
  • Onderscheid te maken tussen de BAG enerzijds en de Wabo en het Bouwbesluit anderzijds;
  • Binnen het BAG-proces de BAG-toets uit te voeren.

Voor wie
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op bouw en/of vergunningverleners bouwplannen. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Ook teamleiders of medewerkers van bouwbedrijven die veelvuldig te maken krijgen met zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving kunnen deelnemen aan deze training.

Locatie
Kantoor Omgevingsdienst Nederland, Insulindelaan 111 Eindhoven.  (op verzoek is deze module ook in-company af te nemen)

Meer weten?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mail adres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Schrijf je in voor deze keuzemodule!

Deze module is onderdeel van een volledige opleiding. Via het inschrijfformulier van deze opleiding kun je, je inschrijven voor deze module.

Klik op de inschrijf-knop om jezelf in te schrijven en selecteer bij stap 2 de module(s) die jij wilt volgen.