Opleidingen

Module BAG

De module BAG is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

De Wet BAG regelt dat gemeenten hun grondgebied indelen in een of meer woonplaatsen en dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden in één geautomatiseerd systeem. In de BAG zijn normen opgenomen over op welke wijze objecten worden afgebakend als pand of als verblijfsobject. Ook zijn er normen opgenomen over hoe oppervlaktes ingemeten moeten worden.

Module:

Tijdens de module wordt ingegaan op het doel van de registratie en de principes van de BAG. Als deelnemen krijg je een uitgebreide inleiding over de BAG registratie waarbij de nadruk ligt op welke objecten, attributen en gebeurtenissen in de BAG worden geregistreerd. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Pandafbakening
  • Verblijfsobjectafbakening
  • Casuïstiek m.b.t. bouwregelgeving/BAG
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module heb je de theoretische kennis opgedaan m.b.t.:

  1. Het afbakenen van Panden en verblijfsobjecten;
  2. De relatie BAG enerzijds en VTH-taken anderzijds;
  3. Het binnen het BAG-proces uitvoeren van de BAG-toets.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 250,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “BAG” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Locatie

Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven
De module BAG kan ook online worden gevolgd.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens