Opleidingen

Module BENG, thermische isolatie en milieuprestatie (MPG)

Deze module over thermische isolatie en milieuprestatie is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Energieprestatie, gezondheid en comfort zijn de pijlers waarop het bouwbesluit de minimale nieuwbouwprestaties voorschrijft. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen zoals het energieakkoord waarin we beleidslijnen op gang brengen richting een duurzame samenleving. In dit kader wordt ingegaan op de EPC maar ook de aanstaande BENG normen. Het wordt daarmee echt mogelijk om de EPC te begrijpen en daarmee kunt je er ook echt iets mee voor de vergunningverlening en handhaving.

Module:

Energieprestatie, gezondheid en comfort zijn de pijlers waarop het bouwbesluit de minimale nieuwbouwprestaties voorschrijft. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen zoals het energieakkoord waarin we beleidslijnen op gang brengen richting een duurzame samenleving. In dit kader wordt ingegaan op de EPC maar ook de aanstaande BENG normen. Het wordt daarmee echt mogelijk om de EPC te begrijpen en daarmee kan de deelnemer er ook echt iets mee voor de vergunningverlening en handhaving.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben jij zelfstandig in staat om:

 1. De basis van EPC en energie in relatie tot het Bouwbesluit en energieakkoord uit te leggen;
 2. De overgang van EPC naar BENG normen uit te leggen;
 3. De inhoud van een EPC rapportage te omschrijven;
 4. Een EPC rapportage te lezen en te beoordelen op hoofdlijnen;
 5. De grondbeginselen van bouwfysica toe te passen en uit te leggen;
 6. Isolatiewaarden van gebouwen te toetsen (bouwfysica):
  1. Op basis van de bouwvergunning/ EPC rapportage bij de aanvraag;
  2. In de praktijk tijdens de bouw (uitvoering).
 7. RC-waarden van gevels te bepalen en te controleren;
 8. De meest voorkomende koudebruggen te herkennen;
 9. De meest voorkomende isolatie gebreken te herkennen.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 250,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Deelnemers met een afwijkende vooropleiding of die niet werkzaam zijn binnen het vakgebied, kunnen contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Deelnemers die de OK Bouw met goed gevolg afronden voldoen aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “BENG, thermische isolatie en milieuprestatie (MPG)” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens