Opleidingen

Bouwtekeningen

Deze module is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Iedereen heeft ooit weleens een bouwtekening gezien. Zonder bouwkundige achtergrond is het soms lastig een bouwtekening te begrijpen, zeker in je toekomstige rol als vergunningverlener of toezichthouder. Hoe lees je nu een bouwtekening en wat staat er allemaal op?

Module:

Tijdens deze module worden bouwtekeningen doorgenomen en krijgt men tips- en tricks hoe men een bouwtekening kan lezen en begrijpen.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je in staat om zelfstandig:

  • Een bouwtekening te lezen/begrijpen.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Deelnemers met een afwijkende vooropleiding of die niet werkzaam zijn binnen het vakgebied, kunnen contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!