Opleidingen

Toepassing voorschriften Brandveiligheid

De module Toepassing voorschriften Brandveiligheid is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Brandveiligheid wordt steeds belangrijker bij nieuwbouw en bestaande bouw. Mede door de vergrijzing neemt de zelfredzaamheid van personen af en worden het tegengaan, het ontstaan en de verspreiding van brand en vluchtroutes steeds belangrijkere controle aspecten. Vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn er specifieke voorschriften die ingaan op de brandveiligheid en vluchten bij brand.

Module Toepassing voorschriften Brandveiligheid:

Tijdens de module wordt een inleiding gegeven in de brandveiligheid en inhoudelijk ingegaan op de brandveiligheidsvoorschriften. Daarnaast wordt ook op hoofdlijnen aandacht besteed aan brandveiligheidsconcepten, het brandveilig gebruik van bouwwerken, eisen aan materialen (testcertificaten/-rapporten) en bouwplantoetsing. Tijdens de module wordt vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving ingegaan op de onderwerpen brandveiligheid zoals bezwijken bij brand, compartimentering en vluchten. Ook wordt er aandacht besteed aan brandveiligheidsinstallaties, anders dan BMI en OAI, zoals brandmelder- en ontruimingsinstallatie.

Al deze onderwerpen worden tijdens de module vertaald naar de praktijk aan de hand van beeldmateriaal. Ook wordt naast nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw ingegaan op de meldingsplicht.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je in staat om zelfstandig de onderstaande definities in theorie en praktijk te kennen en herkennen en deze in hoofdlijnen toe te passen:

  • Compartimentering;
  • Bezwijken bij brand;
  • Vluchtwegen;
  • Verplichting tot BMI en OAI;
  • Meldingsplicht;
  • Kennis van relevante ontwikkelingen die het vak brandveiligheid raken;
  • Herkent brandveiligheidsconcepten.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!