Opleidingen

Module Brandveiligheid

De module Brandveiligheid is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Brandveiligheid wordt steeds belangrijker bij nieuwbouw en bestaande bouw. Mede door de vergrijzing neemt de zelfredzaamheid van personen af en worden het tegengaan, het ontstaan en de verspreiding van brand en vluchtroutes steeds belangrijkere controle aspecten. Vanuit het bouwbesluit zijn er specifieke voorschriften (hoofdstuk 2 en 6) die ingaan op de brandveiligheid en vluchten bij brand.

Module:

Tijdens de module wordt een inleiding gegeven in de brandveiligheid en inhoudelijk ingegaan op de brandveiligheidsvoorschriften. Daarnaast wordt ook op hoofdlijnen aandacht besteed aan brandveiligheidsconcepten, het brandveilig gebruik van bouwwerken, eisen aan materialen (testcertificaten/-rapporten) en bouwplantoetsing. Tijdens de module wordt vanuit hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit ingegaan op de onderwerpen brandveiligheid zoals bezwijken bij brand, compartimentering en vluchten. Ook wordt er aandacht besteed aan brandveiligheidsinstallaties anders dan BMI en OAI, zoals brandmelder- en ontruimingsinstallatie volgens hoofdstuk 6.

Al deze onderwerpen worden tijdens de module vertaald naar de praktijk aan de hand van beeldmateriaal. Ook wordt naast nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw ingegaan op de gebruiksvergunningsplicht en meldingsplicht. Tot slot wordt een doorkijk gegeven naar de omgevingswet en andere relevantie ontwikkelingen die met brandveiligheid te maken hebben.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je in staat om zelfstandig de onderstaande definities in theorie en praktijk te kennen en herkennen en deze in hoofdlijnen toe te passen:

  • Compartimentering;
  • Bezwijken bij brand;
  • Vluchtwegen;
  • Verplichting tot BMI en OAI;
  • Vergunnings- en meldingsplicht;
  • Kennis van relevante ontwikkelingen die het vak brandveiligheid raken;
  • Herkent brandveiligheidsconcepten.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 400,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Brandveiligheid” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens