Klantportaal  |  Leerplatform

Brandveiligheid

Bouwen
Keuzemodule en OK Bouw
€400,-

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Brandveiligheid wordt steeds belangrijker bij nieuwbouw en bestaande bouw. Mede door de vergrijzing neemt de zelfredzaamheid van personen af en worden het tegengaan, het ontstaan en de verspreiding van brand en vluchtroutes steeds belangrijkere controle aspecten. Vanuit het bouwbesluit zijn er specifieke voorschriften (hoofdstuk 2 en 6) die ingaan op de brandveiligheid en vluchten bij brand.

Module:
Tijdens de module wordt een inleiding gegeven in de brandveiligheid en inhoudelijk ingegaan op de brandveiligheidsvoorschriften. Daarnaast wordt ook op hoofdlijnen aandacht besteed aan brandveiligheidsconcepten, het brandveilig gebruik van bouwwerken, eisen aan materialen (testcertificaten/-rapporten) en bouwplantoetsing. Tijdens de module wordt vanuit hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit ingegaan op de onderwerpen brandveiligheid zoals bezwijken bij brand, compartimentering en vluchten. Ook wordt er aandacht besteed aan brandveiligheidsinstallaties anders dan BMI en OAI, zoals brandmelder- en ontruimingsinstallatie volgens hoofdstuk 6.

Al deze onderwerpen worden tijdens de module vertaald naar de praktijk aan de hand van beeldmateriaal. Ook wordt naast nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw ingegaan op de gebruiksvergunningsplicht en meldingsplicht. Tot slot wordt een doorkijk gegeven naar de omgevingswet en andere relevantie ontwikkelingen die met brandveiligheid te maken hebben.

Meerwaarde
Na het volgen van deze module ben jij zelfstandig in staat om de onderstaande definities in theorie en praktijk te kennen en herkennen en deze in hoofdlijnen toe te passen:

  • compartimentering;
  • bezwijken bij brand;
  • vluchtwegen;
  • verplichting tot BMI en OAI;
  • vergunnings- en meldingsplicht;
  • kennis van relevante ontwikkelingen die het vak brandveiligheid raken;
  • herkent brandveiligheidsconcepten.

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met verschillende belangen van partijen (in het kader van de omgevingswet) en hier mee willen leren omgaan.

Instroomeisen:
Je hebt geen werkervaring nodig binnen het vakgebied.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Certificering:
De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de volledige OK Bouw met goed gevolg afgerond hebt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Brandveiligheid” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum
:           22 februari 2022
Tijd:                 14.00 – 20.30 uur
Locatie:          Insulindelaan 111,  5642 CV Eindhoven*
*Online deelname is ook mogelijk.

Meer weten?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mail adres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Schrijf je in voor deze keuzemodule!

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW. Via het inschrijfformulier van deze opleiding kun je je inschrijven voor deze module.

Klik op deze link om jezelf in te schrijven en selecteer bij stap 2 de module(s) die jij wilt volgen.