Opleidingen

Communicatie

De module Communicatie is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse modulen of in-company gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

In het werk als toezichthouder, vergunningverlener en casemanager maakt mondelinge communicatie een groot deel van uit van je werkzaamheden. Of het nu gaat om interne communicatie met collega’s, externe partners, particulieren of bouwbedrijven en aannemers. Er is veel interactie waarbij iedere partij zijn eigen belangen heeft en zijn eigen communicatiestijl gebruikt. Welke communicatie stijlen zijn er en hoe herken je ze?

Module Communicatie:

Tijdens de module worden de verschillende stijlen en vormen van communicatie besproken en geoefend. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Wat zijn de invloeden en uitwerking van de verschillende communicatiestijlen in persoonlijk contact met anderen? Hoe zorg je ervoor dat in een handhavingssituatie de sfeer goed blijft en hoe overtuig je de gesprekspartner tot naleving van de regels? Daarnaast wordt tijdens deze module ook ingegaan op toegankelijk taalgebruik, het al dan niet gebruiken van vaktermen, het schakelen in de taal van de ander zowel mondeling als schriftelijk en de valkuilen van communicatie via apparaten.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van de toets) ben je in staat om zelfstandig:

  1. De verschillende communicatiestijlen te herkennen en toe te passen
  2. Om in je communicatie in te spelen op de karakterkleur van anderen op basis van je eigen karakterkleur.
  3. Je eigen kwaliteiten en valkuilen in te zetten voor het bereiken van je doel in je communicatie.
  4. Duidelijk en assertief te communiceren
  5. Diverse communicatietools die je kunnen helpen in contact met de ander toe te passen.
  6. Herkennen van de verschillende soorten weerstanden en effectief ombuigen daarvan
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!