Opleidingen

Toepassing voorschriften Veiligheid Constructies

De module Toepassing voorschriften Veiligheid Constructies is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module Toepassing voorschriften Veiligheid Constructies:

Draagconstructies kunnen van verschillende materialen gemaakt worden zoals hout, staal, metselwerk of gewapend beton. De vergunningverlener toetst bouwaanvragen op de constructieve veiligheid. De toezichthouder controleert in de praktijk of de constructies ook uitgevoerd zijn/worden zoals aangevraagd/vergund. Vanuit brandveiligheid worden er aan draagconstructies ook eisen gesteld. In de module Constructies wordt ingegaan op de verschillende constructies in relatie tot vergunningverlening en toezicht in het kader van het bouwbesluit. Tijdens de module worden de veiligheidseisen met betrekking tot de verschillende constructies doorgenomen.

Er worden geen constructie berekeningen gemaakt of inhoudelijk getoetst. Wel wordt besproken waaraan constructieberekeningen moeten voldoen en met welke uitgangspunten er gerekend dient te worden. Daarnaast kan beoordeeld worden of in berekeningen rekening is gehouden met de juiste veiligheden. Daarnaast wordt uitleg gegeven hoe een constructie berekening is opgebouwd, wat sonderingen en een funderingsadvies is. Er wordt op basis van praktijkvoorbeelden ingegaan op de wijze van toezicht voor constructies en aansluitingen van constructies op andere bouwdelen (fundering, vloeren, dragende delen).

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  • Te bepalen wanneer input van een (expert) constructeur nodig is;
  • Uitleg te geven over hoe de normen tot stand zijn gekomen en de normen te hanteren voor de bestaandebouw en nieuwbouw;
  • De constructieve uitgangspunten die worden ingediend te beoordelen op juistheid;
  • Heb je inzicht gekregen in welke krachten er op een constructie komen en met welke veiligheden de constructie wordt uitgerekend.
  • Een sonderingsrapport in de basis te beoordelen wat de wijze van funderen zal zijn (op vaste grondslag of op palen);
  • Constructieberekeningen in de basis te controleren of deze voldoen aan de indioeningsvereisten en of de juiste normen zijn gebruikt.
  • In de praktijk constructies te herkennen en te beoordelen of deze volgens de vergunning zijn uitgevoerd;
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!