Opleidingen

Module Workshop Contractvormen en relatie met grondbeleid

Deze module Contractvormen is onderdeel van de basisopleiding Ruimtelijke Ontwikkeling, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Deze module betreft de theorie als ook de praktijk van de Anterieure Exploitatie Overeenkomst binnen het ruimtelijk domein in het algemeen én de casussen Wilderszijde en Hordijk te gemeente Lansingerland in het bijzonder.

Module:

Dagdeel 1:
Tijdens het 1e dagdeel Workshop “(anterieure) (exploitatie-) overeenkomst” komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

1:  Algemene theorie over overeenkomsten:

 • Wat is een overeenkomst;
 • Wanneer komt een overeenkomst tot stand;
 • Wie bindt een overeenkomst bij een gemeente;
 • Wat zijn de aandachtpunten als een gemeente een overeenkomst sluit.

2:  Stand van zaken in relatie tot het Didam-arrest:

 • Wat houdt het Didam-arrest in voor de gemeente;
 • Zijn er uitzonderingen mogelijk en waaraan moeten deze voldoen;
 • Hoe om te gaan met het Didam-arrest in een overeenkomst.

3:  Basisbeginselen van de wettelijke plicht tot kostenverhaal:

 • Wat is kostenverhaal;
 • Hoe kan de gemeente kosten verhalen;
 • Wat mag de gemeente verhalen onder de Wro en de toekomstige Ow.

4:  Anterieure (exploitatie-) overeenkomst (AEO)

 • Wat is een AEO en wat regel je in een anterieure overeenkomst;
 • Op welk moment van het planproces sluit je een AEO;
 • De inhoud van een AEO;
 • De betaalmomenten die in een AEO worden vastgelegd.

5:  Andere vormen van een overeenkomst binnen een projectontwikkeling:

 • Welke overeenkomsten kan de gemeente nog meer afsluiten en wanneer doet zij dat.

Dagdeel 2:
Het vervolgtraject wordt vormgegeven door inzicht te geven in een ‘projectontwikkeling’ gezien vanuit het sluiten van een Intentieovereenkomst én een Anterieure ExploitatieOvereenkomst. Beide onderwerpen worden aan de hand van een separate casus toegelicht.

Meerwaarde:

Na afloop van deze module kent en herkent de deelnemer de betekenis van een (anterieure) (exploitatie-) overeenkomst binnen het ruimtelijke proces. Wanneer dit een rol speelt en wat geregeld moet worden om tot een goed bouwplan met het bijbehorende kostenverhaal te komen. Daarnaast geeft deze Workshop het besef dat toezeggingen vanuit het projectteam en/of ‘de gemeente’ kan betekenen dat de gemeente – als organisatie – hieraan gebonden kan worden.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom anderszins mogelijk is.

Datum:

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!