Opleidingen

Duurzaamheid en de Omgevingswet (Opleiding Duurzaamheid en energie)

In deze module duurzaamheid en de Omgevingswet is onderdeel van de opleiding Duurzaamheid en Energie belichten we de gevolgen van de Omgevingswet vanuit een ambitie om duurzame projecten te realiseren. 

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. De invoering van de in 2016 aangenomen Omgevingswet markeert een bijzonder moment in het omgevingsrecht.:

“De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur.”

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module begrijp je de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie (na de invoering).

  • Na het volgen van deze module begrijp je de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie (na de invoering).
  • Je kunt kent de gevolgen van de invoering van de omgevingswet voor handhavingsvraagstukken.
  • Je begrijpt hoe je vanuit de omgevingswet nieuwe projecten moet beoordelen.
  • Je gaat oefenen om de regie te houden op jouw eigen projecten binnen de kaders van de omgevingswet.
Kosten:

Deze module maakt onderdeel uit van een jaarabonnement voor de opleiding Duurzaamheid en energie. Daarnaast is de module ook afzonderlijk te volgen. De kosten voor deze module bedragen dan € Bedrag exclusief BTW.

Doelgroep:

Deze module is bestemd voor alle professionals binnen overheidsinstanties, gemeentes en andere organisaties in de publieke sector die zich bezighouden met duurzaamheid en energie in Nederland.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Docent:

Willem Buunk

Als onderzoeker en adviseur bij Berenschot heeft Willem Buunk een brede en diepgaande kennis van ruimtelijke ordening en omgevingsbeleid. Als voormalig raadslid en wethouder in Bronckhorst heeft hij ruime ervaring in politiek-bestuurlijke processen en de weerbarstige praktijk van uitvoering.

Zijn sterke kant is om in situaties die inhoudelijk en beleidsmatig complex zijn, tot een overzicht van mogelijkheden en een weloverwogen strategie te komen. Zijn specialisme is om in het speelveld van een maatschappelijke debat met scherpe tegenstellingen tot heldere politiek-bestuurlijke keuzes te komen.  Met de waardenbenadering.nl heeft Willem hiervoor een methodiek ontwikkeld. Hij gelooft in de instrumenten van de Omgevingswet die de uitvoeringskracht van ons omgevingsbeleid kunnen versterken. Eerder was Willem onder andere adviseur Omgevingsbeleid bij Hiemstra en De Vries, lector bij Hogeschool Windesheim en programmaleider bij het Nirov.

Paul van Ruiten

Paul van Ruiten is zelfstandig ondernemer en eigenaar van Bureau Om en al meer dan 25 jaar actief in het vakgebied milieu en duurzaamheid. Hij studeerde planologie en landschapsarchitectuur in Wageningen. Bureau OM is onderdeel van De Zwerm, een netwerk van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals die elk hun eigen specialisme hebben en elkaar versterken. Paul bekleedde eerder verschillende directeursposities bij onder andere Royal HaskoningDHV, TNO en DCMR Milieudienst Rijnmond.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!