Opleidingen

Module Feedback geven en ontvangen

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO en kan als incompany module worden gegeven.

Deze module behandelt wat de waarde is van feedback geven en ontvangen en hoe je dit op verschillende manieren kan doen.

Module:

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Feedbackladder (4 g model)
  • Ontwikkelgerichte feedback
  • Strokes
  • Gesprekstechnieken
  • Ja, maar en Ja, en
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • Ken je verschillende manieren om feedback te geven
  • Leer je hoe jij zelf omgaat met het geven en ontvangen van feedback
  • Heb je geoefend met gespreksvoering en ben je je bewust van het effect van vragen op de feedback die je krijgt
  • Heb je geoefend met verschillende vormen van feedback geven en ontvangen
  • Heb je geoefend met eigen ingebrachte voorbeelden van moeilijke situaties
Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!