Opleidingen

Masterclass Geomilieu

Geomilieu

Geomilieu is het meest gebruikte softwarepakket voor het berekenen, presenteren, beoordelen en het voorspellen van omgevingslawaai, luchtkwaliteit en geur. Meer dan 300 instanties in Nederland gebruiken Geomilieu om de immissie van industrieterreinen te berekenen en de effecten van nieuwe wegen, spoortrajecten en binnenstedelijke ontwikkelingen te onderzoeken.

Om Geomilieu op de juiste manier te gebruiken is het belangrijk dat je kennis hebt van het rekenprogramma en de specifieke modelleringstechniek die afhankelijk is van de betreffende rekenmethode. In deze masterclass zal worden ingegaan op de algemene werking en functionaliteit van het rekenprogramma op het gebied van omgevingsgeluid. Voor het berekenen van omgevingslawaai zijn er verschillende modules. In deze masterclass wordt ingezoomd op de module wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Je leert hierbij de algemene mogelijkheden van Geomilieu kennen met betrekking tot het invoeren, wijzigen, presenteren en controleren van gegevens.

Deze opleidingsdag maakt onderdeel uit van de opleiding Duurzaamheid en energie. Bekijk ook de masterclass Waterstof voor overheden.

Na afloop van deze masterclass:
  1. Ken je de algemene werking en de functionaliteit van Geomilieu
  2. Heb je de algemene mogelijkheden geleerd met betrekking tot het invoeren, wijzigen, presenteren en controleren van gegevens in de rekenmodules wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.
  3. Weet je hoe je de berekeningen van Geomilieu moet interpreteren/lezen.
Doelgroep:

Deze masterclass is bestemd voor iedereen die als vergunningverlener te maken krijgt met het softwarepakket Geomilieu bij zijn/haar werkzaamheden.

Docent:

Fabian Wieland is adviseur geluid en trillingen bij LBP|SIGHT met het specialisme weg- en railverkeerslawaai en werkt in deze functie dagelijks met het rekenprogramma Geomilieu voor het  berekenen of meten van de geluidbelasting en het adviseren van geluidreducerende maatregelen.

Deze masterclass kan ook online worden gevolgd

Interesse in de masterclass Geomilieu?

Heb je belangstelling in deze masterclass? Vul dan onderstaand formulier in. Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op. Telefoonnummer 040 – 2949005 of via email opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!