Opleidingen

Workshop Grondexploitaties GREX

De module Grondexploitaties GREX is onderdeel van de Basisopleiding Ruimtelijke Ontwikkeling.

Deze module betreft de zowel de theorie als ook de praktijk van een Grondexploitatie (GREX) binnen het ruimtelijk domein in het algemeen mét een praktijkcasus in het bijzonder.

Module:

Tijdens dit dagdeel Workshop “GREX” komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

1:  Algemeen uitgangspunt bij de theorie over financiën versus de GREX

  • Begrijpen hoe “wij en zij” denken
  • Kennismaken met de wereld van “Financiën”
  • Gebruik maken van deze kennis in de samenwerking binnen een (project-) team.

2:  De theorie met betrekking tot de onderdelen van Control:

  • De definitie van Control
  • Wat betekent Beheersing, rechtmatigheid, doelmatig en doeltreffend
  • Hoe verhoudt de Project-/Programmaplanning zich versus de P&C-cyclus

3:  Met WIE heb je te maken, met specifieke aandacht voor de planeconoom

4:  Waar heeft het grondbeleid betrekking op

5:  Planfasering (Project-) ontwikkeling in relatie tot GREX

  • Wat is een GREX en hoe ‘regel’ je een GREX
  • Op welk moment van het planproces is een GREX aan de orde
  • Wat is de inhoud van een GREX
  • Welke ‘Go No Go-‘ momenten zijn aan de orde bij een GREX
Meerwaarde:

Na afloop van deze module kent en herkent de deelnemer de betekenis van een grondexploitatie binnen het ruimtelijke proces. Wanneer dit een rol speelt en wat geregeld moet worden om tot een goed financieel plan met de bijbehorende consequenties te komen. Daarnaast geeft deze Workshop het financieel besef bij de rol en taak van het projectteam en/of ‘de gemeente’.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van specifieke casussen, het geleerde vertaald naar de praktijk. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd op basis van hun kennis en ervaring bij bijvoorbeeld gemeenten.

De theorie wordt ondersteund door praktijkvoorbeelden die het theoretisch kader in een goed perspectief zetten, zodat de deelnemer een goed beeld krijgt hoe de praktijk omgaat met dit theoretisch kader.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!