Opleidingen

Intervisies

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO. Deze module kan niet als losse module worden gevolgd. 

Deze module behandelt het onderwerp ‘Intervisie’ als ook de aanpak volgens verschillende methodes.

Module:

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Wat is ‘Intervisie’?
  2. Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
  3. Open vragen stellen
  4. 4 Verschillende intervisiemethodes
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • Heb je weet van de theorie van het onderwerp ‘Intervisie’
  • Weet je welke aspecten aandacht behoeven tijdens het intervisieproces
  • Kun je zelfstandig een intervisie leiden
Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent als ook deelnemer bent van de gehele Basisopleiding RO. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken en daarna door middel van de inbreng van eigen praktijksituaties vertaald in de toepassing van de verschillende intervisies.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen. Deze module kan niet online worden gevolgd. 

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!