Opleidingen

“Jij als adviseur”

De module “Jij als adviseur” is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module

Ken je je rol als adviseur in de politieke omgeving? Weet je hoe je teleurstelling en frustratie voorkomt? In deze module leer je welke vaardigheden je moet ontwikkelen en wat deze adviseursrol van je vraagt.

Meerwaarde

Na het volgen van deze module weet jij hoe je een opdracht ophaalt, hoe je te werk gaat en welke vaardigheden essentieel zijn voor een goede adviseur. Je kent de verschillende rollen en hoe je die wisselend toepast voor het beste resultaat. En je leert hoe je je onafhankelijkheid kunt bewaren.

Doelgroep

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode

Voorafgaand aan de module vul je een korte vragenlijst in. Deze wordt in een Whatsapp gesprek van maximaal 30 minuten besproken met de trainer zodat je leerdoelen helder zijn en de trainer daarop in kan haken. Tijdens de module worden korte theorieën besproken. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk en krijg je handvatten om er direct mee aan de slag te gaan.

Diploma:

De gehele opleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Jij als adviseur” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in de module “jij als adviseur”?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!