Opleidingen

Luchtwassers en elektronisch monitoren

De module Luchtwassers en elektronisch monitoren is onderdeel van onze opleiding Veehouderij, maar kan als losse module gevolgd worden.

Luchtwassers en elektrische monitoren

Deze module behandelt de praktische zijde van luchtwassers in de praktijk. Welke type luchtwassers zijn er, hoe functioneren deze, wat zijn de belangrijkste parameters, hoe lees ik de data uit en waar moet ik op letten tijdens controle of vergunning aanvraag.

Meerwaarde:

Zaken die in de vorige opleiding aan bod gekomen zijn:

  • Type luchtwassers en kenmerken;
  • Functioneren (combi)luchtwassers in de praktijk, onderzoek WUR;
  • Belangrijkste technische onderdelen, werking en effect op de reductie van NH3 en geur;
  • Dimensionering, opleveringscertificaat en gebruik;
  • Elektronisch monitoren – Data analyse in de praktijk.
Doelgroep:

De module Luchtwassers en elektronisch monitoren is bedoeld voor toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven en enige werkervaring hebben. Tijdens de opleiding wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers enige werkervaring hebben toezichthouder milieu en beschikken over basiskennis van de relevante wetgeving, zoals de Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Omgevingsplan.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijven voor de module Luchtwassers en elektrische monitoren
1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!