Opleidingen

Basis veehouderij

De module Basis veehouderij is onderdeel van onze opleiding Veehouderij, maar kan als losse module gevolgd worden.

Basis veehouderij

De veehouderijsector is een sector die alsmaar in beweging is en met veel uitdagingen te maken krijgt. Als toezichthouder, maar ook als agrarisch vergunningverlener, word je geacht om mee te bewegen met deze ontwikkelingen en uitdagingen in verschillende vormen van wetgeving.

In de module ‘Basis veehouderij’ wordt de eerste basis gelegd voor een goede controle bij een veehouderij of een vergunningaanvraag. Welke wetgeving gebruik je? Hoe moet je die lezen? Maar ook, hoe zit de sector in elkaar?

Wil jij antwoord op deze vragen en een goede basis leggen voor je werk als agrarisch toezichthouder of vergunningverlener? Meld je dan aan voor de module Basis Agrarisch.

Meerwaarde:

Dit is de allereerste stap binnen het vak. Het is een belangrijke module voor de basiskennis en om te begrijpen hoe de sector in elkaar zit

Doelgroep:

De module Basis veehouderij is bedoeld voor vergunningverleners en toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met vergunningverlening, toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven. Tijdens de opleiding wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers enige werkervaring hebben t(bijvoorbeeld als toezichthouder milieu) en beschikken over basiskennis van de relevante wetgeving, zoals de Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Omgevingsplan.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je wordt toegepast. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijven voor de module Basis veehouderij
1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!