Opleidingen

Toezicht veehouderij

De module Toezicht veehouderij is onderdeel van onze opleiding Veehouderij, maar kan als losse module gevolgd worden.

Basis veehouderij

Elke veehouderij is anders. Daarom is ook elke controle anders, en de manier van toezicht houden verschilt van die van industriële bedrijven. Wat kun je verwachten? Wat is écht belangrijk om te controleren en hoe pak je dat aan? Dat leer je in de module ‘Toezicht veehouderij’. Je krijgt tips en tricks om de wetgeving toe te passen en te zorgen dat jouw controle goed verloopt en je de informatie krijgt die je nodig hebt.

De module ‘Toezicht veehouderij’ is, zoals de naam zegt, geschikt voor (beginnend) toezichthouders die controles uitvoeren bij agrarische bedrijven. Alle soorten agrarische bedrijven worden behandeld.

Meerwaarde:

Dit is een belangrijke module specifiek gericht op toezicht bij veehouderijen, vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Deze module geeft ook goed de uitdaging als agrarisch toezichthouder weer.

Doelgroep:

De module Toezicht veehouderij is bedoeld voor toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven en enige werkervaring hebben. Tijdens de opleiding wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers enige werkervaring hebben toezichthouder milieu en beschikken over basiskennis van de relevante wetgeving, zoals de Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Omgevingsplan.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijven voor de module Toezicht veehouderij
1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!