Opleidingen

Module Omgevingsplan

De module Omgevingsplan is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Als toezichthouder, vergunningverlener bouw en casemanager krijg je in de toekomst te maken met een omgevingsplan in het kader van de omgevingswet. Het Omgevingsplan is een plan waarin de gemeente alle regels van de fysieke leefomgeving laat samenkomen. Naast regels staan in het Omgevingsplan ook procedureregels zoals algemene regels (vergunningvrije activiteiten), meldingen, informatieplichten en omgevingsvergunningen (omgevingsplanactiviteit). Elke gemeente stelt voor 2032 een Omgevingsplan volgens de kaders van het Omgevingswet vast. Hoe kan een omgevingsplan er komen te zien? Hoe om te gaan met een tijdelijk Omgevingsplan? Wat staat er allemaal in het tijdelijk Omgevingsplan en hoe kun je daarmee omgaan?

Module:

In deze module wordt voor toezichthouder, vergunningverlener bouw en casemanager inzicht gegeven in het tijdelijk deel van het Omgevingsplan zoals dat in verschillende gemeente tot uiting komt. Meer dan ooit is er ruimte voor decentrale regels en kunnen gemeenten hun eigen regels in het Omgevingsplan gaan maken. Aan de hand van opdrachten gaan deelnemers aan de slag met verschillende Omgevingsplannen. Ook leren deelnemer te toetsen aan het Omgevingsplan in het kader van de omgevingsvergunning Omgevingsplanactiviteit. Daarbij ligt het accent voornamelijk op de (ruimtelijke) bouwactiviteit. Ook leren deelnemers wat te doen als (bouwp)lannen niet voldoen aan het Omgevingsplan. Wat is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa)? Kan deze gefaseerd worden aangevraagd? Ook wordt nader ingegaan de instructieregels van hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Deelnemers leren de uitgangspunten van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  • Uitleg te geven over wat een Omgevingsplan inhoudt en deze tot stand komt;
  • Concreet het Omgevingsplan kunnen raadplegen en bouwplannen kunnen toets aan het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan;
  • Kunnen aangeven hoe een proces Bopa eruit ziet en welke beoordelingsregels daarbij horen;
  • Het verschil tussen een binnenplanse en buitenplanse Opa kunnen benoemen;
  • Weet de samenhang van het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan in relatie tussen een voormalig bestemmingsplan, verordeningen fysieke leefomgeving en de bruidsschat;
  • Leren te toetsen aan de regels van het Omgevingsplan, waaronder het tijdelijk deel (dus incl. de bruidsschatregels).
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!