Opleidingen

Module Omgevingsplan

De module Omgevingsplan is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Als toezichthouder, vergunningverlener bouw en casemanager krijg je in de toekomst te maken met een omgevingsplan in het kader van de omgevingswet. Hoe ziet een omgevingsplan er uit, hoe worden een omgevingsplan opgesteld en wat is de stand van zaken van de omgevingswet? In een omgevingsplan worden zaken geregeld die de omgeving beschermen. Om de omgeving te beschermen tegen overlast worden door gemeenten omgevingsvisies vastgesteld.

Module:

In deze module wordt voor toezichthouder, vergunningverlener bouw en casemanager inzicht gegeven in het omgevingsplan van de gemeente in het kader van de omgevingswet. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Wat houdt de bruidsschat in als onderdeel van het tijdelijk Omgevingsplan? Hoe ziet een omgevingsplan eruit, hoe wordt een omgevingsplan opgesteld, waar moet het aan voldoen? Om de omgeving te beschermen tegen overlast worden door gemeenten omgevingsvisies vastgesteld. Wat is de relatie van het Omgevingsplan met de Omgevingsvisie

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  1. De ontwikkeling van een omgevingsplan uit te leggen;
  2. Uitleg te geven over hoe een omgevingsplan wordt vormgegeven;
  3. De verschillende mogelijkheden te benoemen om andere compartimenten op te nemen in een omgevingsplan;
  4. Verschillen tussen een omgevingsplan en een bestemmingsplan te benoemen.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 250,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.3 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.3 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Omgevingsplan” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens