Opleidingen

Persoonlijke veiligheid bij agrarische controles

De module Persoonlijke veiligheid bij agrarische controles is onderdeel van onze opleiding Veehouderij, maar kan als losse module gevolgd worden.

Persoonlijke veiligheid bij agrarische controles

Tijdens een controle is het de bedoeling dat jouw veiligheid en die van het bedrijf worden gewaarborgd. Wat je daar bij een agrarische controle zelf aan kan en moet doen, leer je in de module ‘Persoonlijke veiligheid bij agrarische controles’. Hygiëne komt aan bod, evenals persoonlijke beschermingsmiddelen en het verlagen van het risico op ziekteverspreiding. Dit is een praktische module, direct toe te passen bij controles en heel belangrijk voor een gedegen voorbereiding van je controle.

De module ‘Agrarische controles’ is geschikt voor (beginnend) toezichthouders die controles uitvoeren bij agrarische bedrijven. Alle soorten agrarische bedrijven worden behandeld.

Meerwaarde:

Dit is een praktisch ingerichte module, die van belang is voor een goede voorbereiding bij agrarische controles. bijvoorbeeld het voorkomen van ziekteverspreiding, wat van groot belang is binnen de sector.

Doelgroep:

De module agrarische controle is bedoeld voor toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven en enige werkervaring hebben. Tijdens de opleiding wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers enige werkervaring hebben toezichthouder milieu en beschikken over basiskennis van de relevante wetgeving, zoals de Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Omgevingsplan.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek. Deze module vindt online plaats.

Interesse in deze module over agrarische controles?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijven voor de module Persoonlijke veiligheid bij agrarische controles
1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!