Opleidingen

Module Politieke sensitiviteit (OK Bouw)

De module politieke sensitiviteit is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

In het vakgebied van toezichthouder, vergunningverlener en casemanager krijg je te maken met bestuurlijke belangen. In een functie bij een overheidsinstantie moet je gevoel hebben voor politieke belangen en weten hoe je met deze belangen moet omgaan. Tijdens de module wordt ingaan op de verschillende organisatievormen binnen de overheid zoals de gemeente, provincie en omgevingsdienst. Wat zijn de rollen van het dagelijks bestuur van de verschillende organisaties, hoe verhouden de besturen zich ten opzichte van elkaar en hoe ga je als medewerker binnen een politieke organisatie om met de verschillende belangen?

Module:

Na het volgen van deze module heb je een brede kennis van het dagelijks bestuur en de verschillende taken en belangen die er kunnen spelen. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden om met de verschillende belangen van het dagelijks bestuur en de leidinggevende rekening te houden.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je in staat om zelfstandig:

  • De verschillende posities binnen het dagelijks bestuur te benoemen;
  • De verschillende (politieke) belangen en standpunten te herkennen;
  • Correct te handelen bij verschillende belangen en standpunten;
  • Politiek sensitief te handelen wanneer dit noodzakelijk is;
  • Bij politiek belangrijke zaken de juiste afwegingen te maken;
  • De juiste informatie te delen met de verantwoordelijke/leidinggevende
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 250,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Politieke sensitiviteit” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens