Opleidingen

Module Politieke sensitiviteit (OK Bouw)

De module politieke sensitiviteit is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module of in-company gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

In het vakgebied van toezichthouder, vergunningverlener en casemanager krijg je te maken met bestuurlijke belangen.Daarom is het belangrijk dat je als je een functie bij de overheid bekleed je gevoel hebt voor politieke belangen en weet hoe je met deze belangen moet omgaan. Tijdens de module wordt ingegaan op de verschillende organisatievormen binnen de overheid zoals de gemeente, provincie en omgevingsdienst. Wat zijn de rollen van het dagelijks bestuur van de verschillende organisaties, hoe verhouden de besturen zich ten opzichte van elkaar en hoe ga je als medewerker binnen een politieke organisatie om met de verschillende belangen?

Module politieke sensitiviteit:

Na het volgen van deze module heb je een brede kennis van het politieke speelveld en de verschillende taken en belangen die er kunnen spelen. Je leert waar je rekening mee moet houden als je met verschillende belangen te maken krijgt bijvoorbeeld tijdens een commissievergadering of tijdens de presentatie van een onderwerp aan diverse toehoorders. Ook wordt stil gestaan bij een effectieve manier van communiceren.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je in staat om zelfstandig:

  • De verschillende posities binnen het dagelijks bestuur te benoemen;
  • De verschillende (politieke) belangen en standpunten te herkennen;
  • Correct te handelen bij verschillende belangen en standpunten;
  • Politiek sensitief te handelen wanneer dit noodzakelijk is;
  • De juiste informatie te delen met de verantwoordelijke/leidinggevende;
  • Te herkennen waar communicatie verbeterd kan worden.
Doelgroep:

De module Politiek sensitiviteit is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Je beschikt minimaal over een afgeronde mbo-opleiding. Werkervaring bij een overheid is niet noodzakelijk maar heeft de voorkeur.

Lesmethode:

Tijdens de module gaan wij in op de verschillende vormen van gespreksvoering met partijen die onderling verschillende belangen hebben. Op basis van voorbeelden (casussen) oefenen wij deze en bespreken we de verschillende belangen en hoe hiermee om gaan.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!