Opleidingen

Procedures vergunningverlening Omgevingswet

De module procedures vergunningverlening Omgevingswet is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Als toezichthouder en vergunningverlener bouw en ruimtelijke ordening krijg jij in je werk te maken met verschillende (juridische) procedures. De omgevingsvergunning is 1 van de kerninstrumenten vanuit de Omgevingswet. Hoe worden de procedures doorlopen, hoe beoordeel je een vergunningaanvraag? Zijn alle activiteiten vergunningplichtig of zijn er ook vergunningvrije activiteiten? Allemaal belangrijk te weten en te kunnen toepassen als vergunningverlener. Ook heb je als vergunningverlener te maken met de bouwmelding ingeval van een ‘gevolgklasse 1’ bouwwerk. Als vergunningverlener biedt de Omgevingswet verschillende procedurele invalshoeken.

Module procedures vergunningverlening Omgevingswet

Als vergunningverlener (bouw) moet je kunnen denken in (vergunningplichtige) activiteiten. U leert hoe de reguliere voorbereidingsprocedure loopt en hoe om te gaan als een aanvraag omgevingsvergunning niet volledig is. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op ‘de knip’ in de bouwactiviteit. U leert te denken in ruimtelijke en technische bouwactiviteiten en kunt vergunningvrij bouwen hierop toepassen. Het vast kunnen stellen of sprake is van een ‘gevolgklasse 1 bouwwerk’ is essentieel om het onderscheidt tussen vergunning en bouwmelding te kunnen maken. De module voorziet in vele opdrachten op het geleerde concreet toe te passen.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen):

  • Kun je denken in (vergunningplichtige) activiteiten
  • Kun je ‘de knip’ toepassen op alle soorten bouwprojecten
  • Weet je hoe een reguliere en uitgebreide vergunningprocedure verloopt
  • Weet je wanneer een aanvraag in behandeling genomen kan (moet) worden
  • Weet je wat je moet / kunt doen als de aanvraag niet volledig is
  • Weet je welke aanvraagvereisten en beoordelingskaders per activiteit van toepassing is
  • Weet je wat vergunningvrij bouwen is onder de Omgevingswet (Bbl en Omgevingsplan/Bruidsschat)
  • Ben je op de hoogte van het stelsel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Bbl)
  • Kun je vaststellen of sprake is van een ‘gevolgklasse 1’ bouwwerk
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!