Opleidingen

Module Projectmatig werken

De module projectmatig werken is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Module:

Deze module behandelt de werkmethode van Projectmatig Werken binnen het ruimtelijke domein. De gehele module bestaat uit 6 dagdelen die niet separaat kunnen worden gevolgd.

Dagdeel 1:

In deze training wordt ingegaan op het adviseren, “Adviseren is ook een vak”. Binnen de trainingen inzake het Projectmatig Werken gaat het om de rol en taak van de projectorganisatie, de projectleider én de projectmedewerker. Vanuit deze optiek is het adviseur zijn en het uitbrengen van een advies het vertrekpunt. Tijdens het 1e dagdeel wordt de basis gelegd voor het adviseren als een vak, gezien vanuit het projectmatig werken. Adviseren betreft het overtuigen van de opdrachtgever:

  • Jij bent degene die écht begrijpt wat de vraag (achter de vraag) is
  • Jij hebt de juiste aanpak
  • Jij hebt het “beste” team en/of de “beste” projectorganisatie

Dagdeel 2

Het vervolgtraject wordt vormgegeven door inzicht te geven over het ‘managen van adviseren zonder macht’. Hierin vormt de persoonlijke beïnvloeding binnen het projectteam de ‘rode draad’.

Dagdeel 3

De module, c.q. trainingen, worden vervolgens vanuit een theoretisch kader uitgewerkt. Tijdens het 3e dagdeel wordt ingegaan op de Projectfasen, inclusief individuele presentaties van de Initiatieffase, en de Projectbeheersfactoren (GROOTICK).

Het dagdeel wordt afgesloten met een huiswerkopdracht waarbij een eigen (Project-) Plan van Aanpak aan de hand van de Projectbeheersfactoren moet worden opgesteld. Tijdens het 4e dagdeel worden deze gepresenteerd.

Dagdeel 4 en Dagdeel 5

Deze dagdelen behandelen de thema’s met betrekking tot Risicomanagement en Omgevingsmanagement.

Onderdeel van deze thema’s omvatten eveneens het theoretisch kader als ook de praktische invulling van de stakeholderanalyse, wie zijn de belangrijkste stakeholders en in welke mate hebben zij belang dan wel invloed op de opdracht. Ook dit onderwerp wordt met een eigen stakeholderanalyse afgerond en wordt individueel gepresenteerd.

Aansluitend wordt de essentie van de opdracht bepaald “Waar draait het nu feitelijk om in de opdracht?”. Als je in 1 alinea zou moeten omschrijven wat dat is, hoe ziet dat er dan uit? Dit helpt de kernboodschap te formuleren en de opdracht op de juiste wijze uit te voeren/uit te rollen/te implementeren.

Dagdeel 6

Het laatste dagdeel omvat de Evaluatiefase, i.c. “Wat houdt evalueren in?”, welke intern (projectgroep) en extern (opdrachtgever) gericht kan zijn.

Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • Kun je het doel en nut van het ‘instrument’ Projectmatig Werken binnen het werkgebied van het ruimtelijk domein benoemen.
  • Heb je kennis van de Projectfasen en Projectbeheersfactoren volgens het principe van de GROOTICK.
  • Weet je, qua basisniveau, jouw eigen Initiatieffase te beschrijven.
  • Weet je, qua basisniveau, jouw eigen (Project-) Plan van Aanpak te beschrijven.
  • Wat Risicomanagement en Omgevingsmanagement inhoudt en weet je jouw eigen stakeholderanalyse uit te voeren.
  • Weet je, qua basisniveau, hoe de Evaluatiefase wordt vormgegeven.
Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom anderszins mogelijk is.

Datum:

Module 1: 08-01-2024
Module 2: 15-01-2024
Module 3: 29-01-2024
Module 4: 19-02-2024
Module 5: 11-03-2024
Module 6: 18-03-2024

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!