Opleidingen

Masterclass Projectmatige aanpak duurzaamheid en energie

Projectmatige aanpak duurzaamheid en energie

Aanleiding

Gemeenten en provincies hebben ambities voor het verduurzamen van het bedrijfsleven en met name in de transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Vanuit de omgevingswet spelen beiden een rol in de vergunningverlening en handhaving van de genormeerde duurzaamheidsopgaven zoals emissies naar bodem, lucht en water en veiligheid. Maar hoe kun je bedrijven aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid? Hoe kun je op een positieve manier aansluiten bij de ambities van bedrijven zoals groei en continuïteit? En hoe kun je vandaar uit een projectmatige aanpak stimuleren?

Inhoud en resultaat

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op een bedrijfskundige benadering van duurzaamheidsopgaven.

De drie elementen van deze module zijn:

  1. Begrijpen van de impact van een bedrijf vanuit meervoudige waardecreatie
  2. Prioriteiten stellen op de grootste impacts, met de belangrijkste stakeholders
  3. Het sluiten van de continue verbeteren cirkel (Plan-Do-Check-Act) via een vast rapportageformat.

De aanpak uit deze module wordt vanaf volgend jaar verplicht voor bedrijven vanaf 250 medewerkers en € 50 miljoen omzet. De Europese regelgeving die aan deze verplichting ten grondslag ligt is de Corporate Sustainability Reporting Directive, de CSRD. Omdat de rapportage verplichting over de waardeketen van het bedrijf gaat, heeft de regelgeving ook invloed op kleinere bedrijven. De handhaving van de CSRD is in handen van de accountants. Aan het slot van de module gaan we in op de vraag wat gemeenten en omgevingsdiensten kunnen met de verplichte rapportages en hoe deze kunnen bij projectmatige verbeteringen van duurzaamheid bij bedrijven.

Meerwaarde:

Deze opleiding geeft deelnemers meer inzicht in wat er speelt bij de directies van bedrijven. Dat zorgt ervoor dat ze, afhankelijk van hun functie, inzicht krijgen hoe ze hierop kunnen aanhaken vanuit een positieve grondhouding.

Doelgroep:

Deze module is bestemd voor alle professionals binnen overheidsinstanties, gemeentes en andere organisaties in de publieke sector die zich bezighouden met duurzaamheid en energie in Nederland. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beleidsadviseurs milieu en duurzaamheid, beleidsmedewerkers/projectleiders duurzaamheid/milieu, projectleiders ruimtelijke ontwikkeling

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Docent

Paul van Ruiten is zelfstandig ondernemer en eigenaar van Bureau Om en al meer dan 25 jaar actief in het vakgebied milieu en duurzaamheid. Hij studeerde planologie en landschapsarchitectuur in Wageningen. Bureau OM is onderdeel van De Zwerm, een netwerk van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals die elk hun eigen specialisme hebben en elkaar versterken. Paul bekleedde eerder verschillende directeursposities bij onder andere Royal HaskoningDHV, TNO en DCMR Milieudienst Rijnmond. Hij is auteur van Impactvol ondernemen in de praktijk en Impactvol ondernemen voor Studenten (verschijnt september 2024).

Overige informatie:

Locatie: Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven
Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres
opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Masterclass/webinar

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!