Klantportaal

Rapporteren

Bouwen
Keuzemodule en OK Bouw
€400,-
OPLEIDING

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Om een vergunningvoorschrift of een overtreding goed te beschrijven moet je beschikken over de juridische kennis voor het doorlopen en op de juiste wijze rapporteren ervan. Wat moet er wel of niet beschreven worden en hoe formuleer je dat op de juiste wijze?

Module:
Tijdens de module wordt ingegaan op de verschillende wet- en regelgeving die van toepassing is bij vergunningverlening en hoe aangeschreven wordt op afwijkingen of gebreken. Daarnaast krijg je geleerd hoe er aanvullende gegevens opgevraagd kunnen worden en op welke wijze een bouwvergunning geweigerd kan worden. Het gaat tijdens deze module om de wijze van het opstellen van de aanschrijvingen en brieven. De nadruk ligt op het juridisch correct verwijzen naar wet- en regelgeving en de formulering ervan. Voor toezicht en handhaving wordt besproken hoe er aangeschreven moet worden op geconstateerde overtredingen en gebreken.

Meerwaarde
Na het volgen van deze module – en met goed gevolg afronden van het examen – heb jij geleerd het volgende zelfstandig te doen:

  • Het stilleggen van bouwactiviteiten:
  • Last onder Bestuursdwang;
  • Last onder Dwangsom;
  • Het opvragen van aanvullende informatie;
  • Het weigeren van een vergunningaanvraag;
  • De verschillende stappen in het kader van toezicht en handhaving uit te werken;
  • Een goede beschrijving te geven (juridisch en procedureel) in het kader van toezicht en handhaving;
  • Een goede beschrijving te geven (juridisch en procedureel) in het kader van vergunningverlening.

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op bouw en/of vergunningverleners bouwplannen. Het betreft een gecombineerde module voor toezichthouders én vergunningverleners. Ook teamleiders of medewerkers van bouwbedrijven die veelvuldig te maken krijgen met zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving kunnen deelnemen aan deze module.

Instroomeisen:
Het is van belang dat je voldoende kennis hebt van de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarbij is het van belang dat je minimaal een MBO bouw opleiding afgerond hebt en beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring in het vakgebied. HBO-bouw deelnemers kunnen direct instromen (zonder werkervaring).

Certificering:
De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op jouw soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de volledige OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Rapporteren” ontvangen na afronding een bewijs van deelname. Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum
:           30 maart 2021
Tijd:                 14.00 – 20.30 uur
Locatie:          Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven*
*Online deelname is ook mogelijk.

Interesse in deze module?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mail adres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Schrijf je in voor deze keuzemodule!

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW. Via het inschrijfformulier van deze opleiding kun je je inschrijven voor deze module.

Klik op deze link om jezelf in te schrijven en selecteer bij stap 2 de module(s) die jij wilt volgen.