Opleidingen

Rapporteren

De module rapporteren is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en incompany af te nemen.

Om een overtreding goed te beschrijven moet je beschikken over de juridische kennis voor het doorlopen en op de juiste wijze rapporteren ervan. Wat moet er wel of niet beschreven worden en hoe formuleer je dat op de juiste wijze?

Module rapporteren:

Tijdens de module wordt ingegaan op de verschillende wet- en regelgeving die van toepassing is bij vergunningverlening, het omgevingsplan en het Besluit bouwwerken leefomgeving en hoe aangeschreven wordt op afwijkingen of gebreken. Daarnaast wordt ingegaan op het verzoek om aanvullende gegevens en op welke wijze een vergunning geweigerd wordt. Het gaat tijdens deze module om de wijze van het opstellen van de aanschrijvingen en brieven. De nadruk ligt op het juridisch correct verwijzen naar wet- en regelgeving en de formulering ervan. Voor toezicht en handhaving wordt besproken hoe er aangeschreven moet worden op geconstateerde overtredingen en gebreken.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) ben je in staat om zelfstandig:

  • Bouwactiviteiten stil te leggen middels:
  • Last onder Bestuursdwang;
  • Last onder Dwangsom.
  • Aanvullende informatie op te vragen;
  • De verschillende stappen in het kader van toezicht en handhaving uit te werken;
  • Een goede beschrijving te geven (juridisch en procedureel) in het kader van toezicht en handhaving;
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!