Opleidingen

Module Ruimtelijk Beleid (basis): Omgevingsrecht

Deze module Omgevingsrecht is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Deze module behandelt de Omgevingswet.

Module Omgevingsrecht

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Aanleiding, uitgangspunten, reikwijdte, doel, verbeterdoelen en maatschappelijke doelen
 • Nu en straks
 • Keuzes, dilemma ‘s en uitdagingen
 • Systeem en architectuur van de wet
 • Kerninstrumenten en aanvullende instrumenten
 • Beleidscyclus van de wet
 • Zorgplicht, omgevingswaarden en gebruiksruimte
 • Digitaal stelsel (DSO)
 • Raad en college: bevoegdheidsverdeling, bindend adviesrecht, delegatie, participatie
 • Organisatie: minimale acties VNG, transitieperiode, omgevingsoverleg (intaketafel en omgevingstafel)
 • Inwoners en bedrijven: uitnodigingsplanologie, kostenverhaal, nadeelcompensatie, initiatievenparticipatie
Meerwaarde

Na afloop van deze training:

 • Heb je een totaalbeeld van de belangrijkste facetten van de Omgevingswet in hun onderlinge samenhang
 • Heb je een beeld van de belangrijkste opgaven binnen de gemeente voor bestuur en organisatie
 • Heb je een beeld van wat de Omgevingswet voor initiatiefnemers betekent
 • Ken je de instrumenten van de wet op hoofdlijnen
 • Ken je de betekenis van de belangrijkste begrippen in de Omgevingswet
Kosten

De kosten voor deze module bedragen € 300,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Basisopleiding RO. Zie ook het leaflet van de gehele Basisopleiding RO voor meer informatie.

Doelgroep

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!