Opleidingen

Stalsystemen veehouderij

De module Stalsystemen is onderdeel van onze opleiding Veehouderij, maar kan als losse module gevolgd worden. Deze module is ook als in-company opleiding af te nemen. 

Stalsystemen

We kunnen er niet omheen binnen de veehouderijsector: stalsystemen (al dan niet emissiearm). Er bestaat landelijk veel discussie over deze systemen en hun werking. Hoe ga je daarmee om als agrarisch toezichthouder of vergunningverlener?

In de module ‘Stalsystemen’ leer je verschillende stalsystemen kennen, hoe ze in elkaar zitten maar vooral hoe je ze toepast in je werk. Waar kijk je naar als je een vergunningaanvraag behandelt met een nieuw stalsysteem? Wat controleer je aan het stalsysteem tijdens je bezoek aan een agrarisch bedrijf als toezichthouder?

De meest voorkomende (emissiearme) stalsystemen voor varkens, koeien en pluimvee worden behandeld. Tevens wordt er geoefend met rekenen aan stalsystemen en of er aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Een pittige, leerzame module, interessant voor eenieder die werk maakt van de veehouderijsector.

De module Stalsystemen is, geschikt voor (beginnend) toezichthouders die controles uitvoeren bij agrarische bedrijven. Alle soorten agrarische bedrijven worden behandeld.

Meerwaarde:

Na ‘Basis veehouderij’ is dit de belangrijkste module van de opleiding, voor beginnend toezichthouders en vergunningverleners maar ook interessant voor mensen die al langer in het vak zitten.

Doelgroep:

De module Stalsystemen is bedoeld voor vergunningverleners en toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met vergunningverlening, toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven en enige werkervaring hebben. Tijdens de opleiding wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers enige werkervaring hebben toezichthouder milieu en beschikken over basiskennis van de relevante wetgeving, zoals de Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Omgevingsplan.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijven voor de module Stalsystemen Veehouderij
1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!