Klantportaal  |  Leerplatform

Theorie bouwbesluit

Bouwen
Keuzemodule en OK Bouw
€800,-

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Het bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften waar alle bouwwerken in Nederland minimaal aan moeten voldoen. Onder bouwwerken worden woningen, kantoren, winkels ziekenhuizen en andere gebouwen verstaan. Het bouwbesluit gaat in op voorschriften voor bouwwerken met betrekking tot veiligheid (brand, constructief), gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Zowel bij vergunningverlening als bij toezicht en handhaving bouw is het Bouwbesluit bepalend.

Meerwaarde

Na het volgen van deze module ben jij in staat om:

  • De algemene werking van het Bouwbesluit toe te passen;
  • De indeling van een bouwwerk/gebouw in gebruiksfuncties, oppervlaktes, gebieden en ruimten toe te passen;
  • De systematiek voor het toetsen van een bouwwerk op de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit toe te passen;
  • De werking van gelijkwaardigheid uit het Bouwbesluit toe te passen op een bouwplan;
  • De werking van particulier opdrachtgeverschap toe te passen op een bouwplan;
  • De werking van het rechtens verkregen niveau toe te passen op een bouwplan;
  • Te bepalen wanner het niveau ‘bestaand, rechtens verkregen en nieuw’ op een bouwwerk/bouwplan van toepassing is.

Voor wie

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht en/of vergunningverlening bouw. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders, vergunningverleners én casemanagers.

Locatie

Kantoor Omgevingsdienst Nederland, Insulindelaan 111 Eindhoven.  (op verzoek is deze module ook in-company af te nemen)

Meer weten?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mail adres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Schrijf je in voor deze keuzemodule!

Deze module is onderdeel van de opleiding OK BOUW. Via het inschrijfformulier van deze opleiding kun je je inschrijven voor deze module.

Klik op deze link om jezelf in te schrijven en selecteer bij stap 2 de module(s) die jij wilt volgen.