Opleidingen

Theorie Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De module theorie Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Met de Omgevingswet verdwijnt het Bouwbesluit 2012. Na 1 januari 2024 zijn alle Rijksregel met betrekking tot bouwwerken en gebouwgebonden installatie verzameld in het Besluit bouwwerken leeomgeving (Bbl). Naast bouwtechnische regels bevat het Bbl ook enkele procudure regels zoals de sloopmelding, melding brandveilig gebruik en de bouw- en gereedmelding als onderdeel van het stelstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Onder bouwwerken worden gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels ziekenhuizen en andere constructies zoals bruggen, geluidschermen en hoogspanningsmasten verstaan. Het Bbl bevat regels voor bouwwerken (gebruiksfunctie) met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en bouwwerkinstallaties. Zowel bij vergunningverlening als bij toezicht en handhaving bouw, maar ook in de rol als kwaliteitsborger, is het Bbl bepalend in de dagelijkse praktijk.

Module:

Tijdens de module wordt de structuur van het Bbl doorgenomen. Er wordt ingegaan op de algemene indeling en werking van het Bbl. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op het correct kunnen ontsluiten van het Bbl. Aan de hand van concrete opdrachten leren de deelnemers het Bbl te ontsluiten van de nieuwbouwregels van hoofdstuk 4 Bbl. Specifieke aandacht voor de ‘nieuwe’ structuur van de verbouwregels in hoofdstuk 5 Bbl. Ook wordt ingegaan op de Bbl regels die gelden bij een functiewijziging. Verdieping op specifieke onderwerpen (geluid, brandveiligheid, constructieve veiligheid, energie, enz.) vindt plaats in andere modules.

Meerwaarde:

In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Algemene uitgangspunten en werking Bbl
  • Structuur en opzet
  • Maatwerk en decentralisatie
  • Ontsluiting Bbl afdelingen
  • Aan de slag met Hoofdstuk 4 (nieuwbouw)
  • Aan de slag met Hoofdstuk 5 (verbouw en functiewijziging)
  • Hoofdstuk 7 Bouw- en sloopveiligheid
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!