Opleidingen

Veehouderij en gezondheid van omwonenden

De module Veehouderij en gezondheid van omwonenden is onderdeel van onze opleiding Veehouderij, maar kan als losse module gevolgd worden. Het is alleen mogelijk om fysiek deze module te volgen.

Veehouderij en gezondheid van omwonenden

In de module ‘veehouderij en gezondheid’ gaan wij in op de relatie veehouderij en gezondheidsaspecten voor omwonenden. Ontwikkelingen in de veehouderij leiden tot vragen in de samenleving. Fijnstof, geuroverlast, zoönosen: welke invloed heeft dit op onze gezondheid? Zowel burgers als ook ondernemers hebben vaak vragen over de gezondheidseffecten van de veehouderij. In deze module leer je de basiskennis over de relatie tussen veehouderij en gezondheid. Je krijgt handvatten om gezondheidsbescherming onderdeel te maken van je werk. En je krijgt handvatten om deze vragen zelf te beantwoorden of door te zetten naar ondersteunende diensten.

Wil jij een goede basis leggen om gezondheid mee te wegen in je werk als agrarisch toezichthouder of vergunningverlener? Meld je dan aan voor de module veehouderij en gezondheid.

Meerwaarde:

Een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is een gezonde fysieke leefomgeving. Het belang van het beschermen van de gezondheid is belangrijk. Deze module geeft de basiskennis over de relatie veehouderij en gezondheid.

Doelgroep:

De module veehouderij en gezondheid is bedoeld voor vergunningverleners en toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven en enige werkervaring hebben. Tijdens de opleiding wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers enige werkervaring hebben toezichthouder milieu en beschikken over basiskennis van de relevante wetgeving, zoals de Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Omgevingsplan.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijven voor de module Veehouderij en gezondheid van omwonenden
1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens