Opleidingen

Module Ventilatie en daglicht

De module ventilatie en daglicht is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Gezond binnenklimaat wordt steeds belangrijker. Met de huidige eisen voor “luchtdicht” bouwen is ventileren een belangrijk aspect om te zorgen voor schone frisse lucht in gebouwen. Met de toenemende mate van (na)isoleren van (bestaande) woningen en gebouwen neemt ook de kans op vochtproblemen toe door slecht of niet werkende ventilatie. Naast de ventilatie eisen gelden er ook eisen voor de toetreding van daglicht. Hoe bereken je de daglichttoetreding en hoe bepaal je of aan de norm voldaan wordt?

Module:

Tijdens deze module wordt ingegaan op de ventilatie-eisen zoals deze zijn opgenomen in het bouwbesluit. Er wordt gekeken naar de eisen op papier maar ook hoe deze eisen in de praktijk (zowel tijdens de aanleg als bij bestaande bouw) gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast wordt ingegaan op de eisen voor luchtdicht bouwen en de verschillende gevolgen van het luchtdicht bouwen in relatie tot ventilatie.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je in staat om zelfstandig:

  • Een ventilatieberekening te controleren;
  • De verschillende ventilatiesystemen te herkennen;
  • Te toetsen in de praktijk of het werk volgens de ventilatie berekening is uitgevoerd;
  • De meest voorkomende problemen met ventilatie- en vochtproblemen in woningen te herkennen en te signaleren.
  • Te bepalen hoe om te gaan met niet standaard daglichtsituaties
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 250,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Ventilatie & daglicht” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens