Opleidingen

Module Werken aan je imago

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO. Deze module kan niet als losse module worden gevolgd. 

Module:

Deze module betreft het interactieve programma ‘identiteit, imago en reputatie’

Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • Heb je feedback kunnen halen in je omgeving m.b.t. je imago
  • Heb je (meer) inzicht in de effecten van houding, voorkomen en gedrag op je omgeving
  • Weet je hoe je dit inzicht kan benutten voor om persoonlijk en zakelijk succesvol te zijn
Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van onderlinge uitwisseling, feedback en advies m.b.t. kleding en uiterlijke prestaties, kleuradvies en een verwerkingsopdracht in kleine groepjes.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!