Opleidingen

Wet natuurbescherming Stikstof

De module Wet natuurbescherming Stikstof is onderdeel van onze opleiding Veehouderij, maar kan als losse module gevolgd worden.

Wet natuurbescherming Stikstof

Er is de laatste jaren veel te doen rondom veehouderijen, waarbij het woord stikstof veelvuldig wordt genoemd. Een gevolg van het houden van dieren is namelijk de uitstoot van stikstof, afkomstig uit de urine en mest. En teveel aan stikstof heeft negatieve gevolgen voor de Europees beschermde Natura 2000-gebieden.

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is sinds 1 januari 2017 opgenomen dat wij deze Natura 2000-gebieden moeten behoeden voor negatieve effecten. Maar wat staat er nou exact in deze wet opgenomen? Wat houden die “negatieve effecten” precies in? Hoe krijgen we de stikstofuitstoot van verschillende soorten veehouderijen überhaupt in beeld?

Meerwaarde:

Na het volgen van deze opleiding beschik jij over kennis en kunde over verschillende veehouderijen en de daarmee gepaarde stikstofeffecten. Daarnaast kun je deze inzichtelijk maken in AERIUS Calculator. Je weet wanneer de Wnb toegepast moet worden en je hebt geleerd waar je alle informatie moet vinden en hoe deze te gebruiken bij jouw taken als vergunningverlener/toezichthouder.

Doelgroep:

De module Wet natuurbescherming Stikstof is bedoeld voor vergunningverleners en toezichthouders, werkzaam bij omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met vergunningverlening, toezicht en handhaving bij veehouderijbedrijven en enige werkervaring hebben. Tijdens de opleiding wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers enige werkervaring hebben toezichthouder milieu en beschikken over basiskennis van de relevante wetgeving, zoals de Omgevingswet, Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Omgevingsplan.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (mbo BOL-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek. Deze module vindt volledig online plaats.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijven voor de module Wet natuurbescherming Stikstof
1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!