Opleidingen

Wet open Overheid (WOO)

De module Wet open Overheid (Woo) is onderdeel van de basisopleiding RO. Deze module kan los gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

De Wet open Overheid regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Krijg een inkijk wat het doel van de Wet open overheid is en welke betrokkenen allemaal een rol spelen hierin. Aan de hand van praktijkvoorbeeld wordt meer duidelijk hoe deze wet werkt.

Module Wet open Overheid

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Introductie.
 • Doel van de Wet open overheid.
 • Wat heeft een gemeente nodig?
 • Wie mag er een verzoek doen?
 • Actieve en passieve openbaarmaking.
 • Openbaarheid van informatie.
 • Cultuur.
 • Bestuurlijke en politiek antenne.
 • Uitzonderingen: absolute en relatieve gronden.
 • Casus uit de praktijk.
 • Actualiteiten.
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

 • Heb je meer kennis over de Wet open overheid en de toepassing daarvan;
 • Weet je met welke onderwerpen en thema’s in jouw werk deze wet te maken heeft;
 • Ben je je meer bewust van de openbaarheid van informatie.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een flip over waardoor deze module vooral interactief zal zijn. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Diploma:

De gehele opleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Wet open overheid ontvang je na afronding een bewijs van deelname.  De inhoud van deze module is onderdeel van de casuïstiek Werken bij een gemeente

Interesse in de module Wet open Overheid?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!