Traineeships

Traineeships

Traineeships in het fysieke domein

Startende werknemers een kickstart geven om snel inzetbaar te zijn?

Omgevingsdienst Nederland biedt diverse traineeships aan die perfect aansluiten bij startende professionals voor een kickstart in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en bouwkunde. Op basis van opleidingsrichting en interesses stellen we een traineeship op maat samen, toegepast op het specifieke vakgebied voor uw medewerker(s). Uw medewerkers die deelnemen aan de traineeships van Omgevingsdienst Nederland worden persoonlijk begeleid, leren van en delen kennis met ervaren collega’s binnen het vak. Er worden niet alleen theoretische trainingen gegeven, ook de sociale vaardigheden en soft skills worden volgens het 70-20-10 principe in de praktijk meegenomen in dit traject. Met een docententeam bestaande uit ruim tachtig personen die naast docent veelal ook zelfwerkzaam zijn in het domein, beschikt iedere docent over zijn/haar eigen specifieke vakkennis om de kennis van uw medewerkers naar een hoger niveau te tillen. Zo hebben zij binnen één jaar een enorme voorsprong.

Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling

Tijdens het Traineeship Ruimtelijke Ontwikkeling bij Omgevingsdienst Nederland is de deelnemer werkzaam bij verschillende opdrachtgevers en worden de eerste (werk-) ervaringen opgedaan binnen de RO-branche. In 2 jaar tijd doorloopt de deelnemer het volledige traineeprogramma en met een ‘eigen’ coach die zorgt voor de 1op1 begeleiding. Naast de meer kennisinhoudelijke trainingen worden met name zijn/haar soft-skills verder geprofessionaliseerd. Uw personeel krijgt de nodige faciliteiten om ambities in het programma waar te maken. Door coaching en gezamenlijke trainingen met andere trainees wordt het maximale uit dit ontwikkeltraject gehaald.  Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Traineeship RO

Traineeship Milieu

Tijdens het opleidingsprogramma van 6 maanden wordt de deelnemer opgeleid voor het verrichten van integrale controles bij Wet Milieubeheer bedrijven. Daarbij wordt de focus gelegd op het ondersteunen van opdrachtgevers bij handhaving en toezichtstaken en het uitvoeren van milieuaudits waarbij specifieke milieuadviezen gegeven worden. Naast technisch inhoudelijke modules worden zijn/haar soft-skills ook verder geprofessionaliseerd.

Uw personeel krijgt de nodige faciliteiten om ambities in het programma waar te maken. Door mentoring en gezamenlijke bijeenkomsten met andere trainees wordt het maximale uit het vakgebied gehaald.

Traineeship Milieu

Traineeship Bouwkunde

Tijdens het traineeship Bouwkunde bij Omgevingsdienst Nederland is de deelnemer werkzaam bij diverse projecten en wordt er een brede oriëntatie opgedaan binnen de bouw wet- en regelgeving. In 2 jaar tijd doorloopt de deelnemer het volledige traineeprogramma met een toegewezen mentor die zorgt voor begeleiding. Naast technisch inhoudelijke modules worden zijn/haar soft-skills ook verder geprofessionaliseerd.

Uw personeel krijgt de nodige faciliteiten om ambities in het programma waar te maken. Door mentoring en gezamenlijke bijeenkomsten met andere trainees wordt het maximale uit het vakgebied gehaald. Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Traineeship Bouw

Meer informatie over de traineeships?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of
mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!