Agri over de Wet kwaliteitsborging

Agri is vanuit zijn rol als adviseur Bouw actief betrokken bij de (pilot)projecten van onze samenwerkingspartner Woningborg voor de Wet Kwaliteitsborging (WKB). Agri: “Vanuit de betrokken ondernemers krijgen wij goede terugkoppeling op het kwaliteitsborgingsinstrument en de uitvoering van de projecten. Op deze wijze bereiden we ons voor op een excellente start van de uitvoering van de werkzaamheden onder de Wkb.”

Categorie
Werken bij

Publicatie
9 december 2021

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is uitgesteld tot 1 juli 2022. Tijd om even rustig achterover te leunen? Beter van niet tipt Agri, onze adviseur Bouwkunde. Hij is sinds april 2021 volop aan de slag met kwaliteitsborging volgens de nieuwe norm van de Wkb en vertelt ons over zijn ervaringen.

Eerste indrukken
“Vanuit mijn rol als casemanager waarbij ik voor verschillende opdrachtgevers de bouwtechnische toetsingen verzorg, ben ik altijd op de achtergrond bezig geweest met de Wet kwaliteitsborging. Sinds april 2021 heb ik echter de volledige focus op kwaliteitsborging volgens de norm van de toekomstige Wkb gelegd en ben ik volop aan de slag met proefprojecten voor onze partner Woningborg.”

Hoe verlopen de proefprojecten tot nu toe?
“In de basis blijven de werkzaamheden gelijk aan de ‘huidige’ manier van toetsing aan het bouwbesluit wanneer de Wet kwaliteitsborging in werking treedt. Het bouwbesluit is simpel gezegd de regelgeving waar minimaal aan voldaan moet worden. Dit geldt voor ieder project voordat er gebouwd mag worden en tijdens de uitvoering. Denk daarbij aan de in het bouwbesluit opgenomen voorwaarden wat betreft constructie, veiligheid en gezondheid. Vanuit de Wkb ga je echter iets diepgaander aan de slag met de toetsing van deze zaken, omdat je nu op elk onderdeel een antwoord nodig hebt van de ondernemer om vast te kunnen stellen dat zij de werkzaamheden volgens de regelgeving voortzetten.”

Hoe wordt het ontvangen bij andere betrokkenen?
“Vanuit Woningborg krijgen we steeds meer proefprojecten voor de Wkb. Op dit moment behandel ik samen met mijn collega Mark meer dan 60 plannen tegelijkertijd. Dat is een aanzienlijke groei over de afgelopen periode van vijf maanden. We merken dat veel aannemers, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus (BNA) en met name kleinere gemeentes proactief aan de slag gaan met kwaliteitsborging volgens de Wkb.”

6F7A1301-1

Agri werkzaam op kantoor met pilotprojecten.

“Op deze wijze bereiden we ons voor op een excellente start van de uitvoering van de werkzaamheden onder de Wkb.”

Wat zijn de resultaten in de praktijk?
“Het uitvoeren van werkzaamheden in de proeffase geeft ons veel inzicht en leidt tot een mooie leercurve. Vanuit de betrokken ondernemers krijgen wij goede terugkoppeling op het kwaliteitsborgingsinstrument en de uitvoering van de projecten. Op deze wijze bereiden we ons voor op een excellente start van de uitvoering van de werkzaamheden onder de Wkb.”

Wat gaat de toekomst brengen?
“Er worden aan de voorzijde al veel voorbereidingen gemaakt voor de komst van de Wkb, maar nog lang niet iedereen is er actief mee aan de slag. Het meermaals uitstellen van het wetsvoorstel draagt daar natuurlijk ook niet aan bij en de vraag blijft ook of de wet nu wel ingaat op de gestelde datum.

Wij merken echter een sterke groei aan proefprojecten op, waardoor we meer mensen kunnen gaan betrekken in de kwaliteitsborging voor de Wkb. Vanuit mijn rol vind ik het leuk om deze verdiepingsslag te maken en deze werkzaamheden verder uit te mogen bouwen binnen Omgevingsdienst Nederland. Voor mij ligt de komende periode dan ook de focus op het vormen van een team voor deze werkzaamheden zodat we bij inwerkingtreding van de Wkb meteen operationeel zijn.”

Ben jij klaar voor de komst van de Wet Kwaliteitsborging? Wij bieden maatwerk opleidingen om jou klaar te stomen voor de inwerkingtreding van de Wkb.

Voor meer info neem je contact op met Monique ten Thije via 06 131 808 22 of opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkeling
10 juni 2024

In gesprek met RO adviseur Emiel

Emiel, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Omgevingsdienst Nederland, is nu 1 jaar werkzaam binnen onze organisatie. Emiel draagt graag zijn steentje bij aan de ruimtelijke ordening van Nederland en...

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
23 mei 2024

Navigeren door de Omgevingswet met Wico Ankersmit

Luister nu naar de eerste aflevering "Navigeren door de Omgevingswet met Wico Ankersmit van de Omgevingscast."...

Werken bij
26 april 2024

Teamuitje Omgevingsdienst Nederland 2024

We maken graag tijd vrij voor teambuilding zodat je regelmatig in contact bent met jouw collega’s....

guid ?> guid ?>

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!