Klantportaal   |  Leerplatform

Omgevingsdienst Brabant Noord aan de slag met de Omgevingswet

Omgevingsdienst Brabant Noord zocht naar een partner om haar uitvoeringsexperts klaar te stomen voor de nieuwe werkwijze die de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt. Daarbij zochten zij naar een partner die in staat is om verbinding te maken tussen de verschillende afdelingen binnen de organisatie en hun medewerkers kan voorzien van een praktijkgerichte aanpak, waarbij er meer focus ligt op kennis dan beleid.

Categorie
Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet

Gepubliceerd op
16 februari 2022

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet

In ‘t kort
De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Bij ODBN werken uitvoeringsexperts op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en diverse specialismen zoals geluid, bodem, asbest, natuur, omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, geur of mest. Vanuit het kantoor in ’s-Hertogenbosch werken bijna 300 collega’s dagelijks aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving.

Vraagstuk van Omgevingsdienst Brabant Noord
Omgevingsdienst Brabant Noord zocht naar een partner om haar uitvoeringsexperts klaar te stomen voor de nieuwe werkwijze die de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt. Daarbij zochten zij naar een partner die in staat is om verbinding te maken tussen de verschillende afdelingen binnen de organisatie en hun medewerkers kan voorzien van een praktijkgerichte aanpak, waarbij er meer focus ligt op kennis dan beleid. Die partner troffen ze in Omgevingsdienst Nederland.

Plan van aanpak
Om invulling te geven aan het vraagstuk van ODBN heeft Omgevingsdienst Nederland een maatwerk opleiding samengesteld, bestaande uit de opleidingen:

 • Basisopleiding
  Een opleiding voor de medewerkers van bedrijfsvoering en management. Tijdens deze basisopleiding doen zij in eerste instantie (nieuwe) kennis op ten aanzien van de Omgevingswet gericht op de inhoud, de systematiek en de toepasbaarheid van de wet voor hun functies. De opleiding wordt zo praktisch mogelijk ingestoken waarbij steeds de overgang van ‘hoe doen we het nu’ naar ‘hoe doen we het straks’ als uitgangspunt wordt genomen.
 • Verdiepende opleiding
  Een opleiding voor medewerkers van het primaire proces (de vergunningverleners en toezichthouders/ handhavers) en de specialisten (geluid, lucht etc., incl. juristen), waardoor zij meer specifieke kennis opdoen over hun werkzaamheden nu en straks ten aanzien van de Omgevingswet.
 • Opleiden specialisten Omgevingswet
  ODBN heeft aangegeven een eigen groep specialisten op te willen leiden als ‘trainer’. Zo kunnen zij eigen medewerkers ondersteunen met casustrainingen, om de theorie nog vóór het in werking treden van de Omgevingswet zo goed mogelijk te kunnen oefenen in de praktijk.
 • Kennistrainingen voor specifieke vakgebieden
  Door middel van kennistrainingen voor specifieke vakgebieden wordt inhoudelijke kennis aangeboden over de thema’s in de (milieu)regelgeving.

Zo draagt Omgevingsdienst Nederland bij aan een brede inzetbaarheid van de medewerkers van ODBN ten aanzien van de nieuwe Omgevingswet. Wij kijken ernaar uit om aan de slag te gaan!

Uw medewerkers ook klaarstomen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Als de Omgevingswet in werking treedt moet uw organisatie daar klaar voor zijn. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en bieden zowel maatwerk als vaste programma’s aan om de medewerkers te helpen aan de slag te gaan met de komende uitdagingen. Omgevingsdienst Nederland gelooft hierbij in de kracht van maatwerkprogramma’s, afgestemd op de behoeften van (groepen) medewerkers. Dit kan flexibel worden ingericht met een programma dat bestaat uit een samenstelling van afgestemde modules.

Meer informatie over de Maatwerkopleiding Omgevingswet.

Michel Hollegien (1)

Monique ten Thije
Manager opleidingen

m.tenthije@lybrae.nl
040-2949005
06- 13180822

Lees verder

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
26 juli 2022

Wet kwaliteitsborging in de praktijk

Op 1 januari 2023 is de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ieder bouwbedrijf krijgt uiteindelijk met deze nieuwe wet te maken. Wat betekent deze nieuwe...

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
13 juli 2022

Inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari blijft uitgangspunt

De laatste weken stond de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 hoog op de politieke agenda. Gisteren heeft de Eerste Kamer bekend gemaakt dat de Motie-Rietkerk (CDA) is aang...

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
24 juni 2022

Ontwikkelingen nieuwe Wet kwaliteitsborging

Op 1 januari 2023 is de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet is ingevoerd ten behoeve van de verbetering van de bouwkwaliteit en houdt in dat de bouwk...

guid ?> guid ?>

Whitepaper Regionale Energiestrategie

Benieuwd hoe jij samen met Lybrae kunt bouwen aan een duurzame toekomst? Download onze whitepaper en kom erachter!