Opleidingen

Instrumenten

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden door medewerkers van TÜV Nord, WTT en Lybrae. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

 

Module Instrumenten:

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in de praktijk gebracht middels een kwaliteitsborgingsinstrument. Zo’n instrument is een handboek om de kwaliteit van bouwwerken vast te stellen. Verschillende kwaliteitsborgers werken met verschillende instrumenten, waaronder bijvoorbeeld het Komo Instrument Kwaliteitsborging (KiK) en Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK) en Woningborg Kwaliteitborging Instrument (WKI). Tijdens deze module komen de verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging inhoudelijk aan de orde. De manier waarop het instrument werkt en de geschiktheid van de instrumenten. Wat zijn de overeenkomsten van deze instrumenten en vooral wat zijn de verschillen? Hierbij wordt praktisch ingegaan op de werking met de instrumenten.

Meerwaarde:

Na het volgende van deze module:

  • Weet je welke kwaliteitsborgingsinstrumenten er zijn en wat hun systematiek is;
  • Weet je globaal hoe de verschillende instrumenten werken;
  • Weet je voor welke bouwwerken een instrument beschikbaar is;
  • Weet je wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de verschillende instrumenten
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 325,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Bekijk ook de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/ toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!