Opleidingen

PGS trainingen

Deze verschillende PGS trainingen zijn onderdeel van onze traineeships of OK Milieu, maar kunnen ook als losse modules/trainingen gevolgd worden.

Een PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beschrijft integraal de belangrijkste risico’s van die activiteiten voor de omgevings- en brandveiligheid en de veiligheid van werknemers. Daarnaast beschrijft het de mogelijke gevolgen van die activiteit voor de rampenbestrijding. De relatie met de wet- en regelgeving wordt benoemd en doelen worden zo specifiek mogelijk geformuleerd om de risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken.

De PGS-richtlijnen zijn voor de komst van de Omgevingswet omgezet in Nieuwe Stijl. Voor een aantal PGS-richtlijnen lukt het niet om deze op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben. Voor deze PGS-en komt er een ’tussen (interim) versie’.

Opleidingen

PGS 15, 19 en 30 trainingen maken standaard onderdeel uit van onze traineeships of OK Milieu, maar kunnen ook als losse modules/trainingen gevolgd worden.

Daarnaast kunnen we ook voor verschillende andere PGS-en maatwerktrainingen voor uw organisatie verzorgen. Indien gewenst kan een bedrijfsbezoek(producent) of locatiebezoek bij een PGS installatie/ voorziening onderdeel uitmaken van onze praktijkgerichte opleidingen.

Voorbeelden van PGS-en waarvoor we opleidingen kunnen verzorgen zijn:

PGS 13: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen: Richtlijn voor veilig gebruik van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

PGS 16: LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties: Richtlijn voor het veilig opslaan en afleveren van LPG en het veilig vullen van gasflessen en ballonvaarttanks, ingebouwde reservoirs en wisselreservoirs met vulinstallaties

PGS 19: Propaan – Opslag: Richtlijn voor de veilige opslag van propaan, propeen en butaan en mengsels daarvan

PGS 28: Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen: Richtlijn voor het veilig opslaan en afleveren van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks en voor het veilig verwijderen van ondergrondse opslagtanks

PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties: Richtlijn voor het veilig vullen, opslaan, afleveren van vloeibare brandstoffen in en vanuit bovengrondse tanks en het verwijderen van bovengrondse opslagtanks

PGS 31: Overige gevaarlijke vloeistoffen – Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

PGS 33-1: Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen: Richtlijn voor de veilige aflevering aan voertuigen en werktuigen

Voor de PGS-trainingen beschikt Omgevingsdienst Nederland over een groot netwerk aan docenten (specialisten). Afhankelijk van de doelgroep en de leerdoelen van de deelnemers wordt een training op maat afgestemd. Op deze manier krijgen de deelnemers een zeer efficiënte training op de lesstof die exact aansluit op de leerbehoefte. Er is niets vervelender in een training dan veel herhaling krijgen waarbij niet ingegaan wordt op de eigen leerdoelen. Het is mogelijk om specifieke onderwerpen in een halve dag te trainen. Onze docenten hebben zelf veel ervaring met de materie omdat zij bijvoorbeeld werkzaam zijn bij een producent van PGS opslagvoorzieningen of zijn bijvoorbeeld toezichthouder, vergunningverlener, ADR expert, adviseur gevaarlijke stoffen bij de brandweer.

Hierna vindt u enkele voorbeelden voor modules/ PGS 15 trainingen zoals deze als maatwerk gegeven kunnen worden:

Basistraining toezichthouders
Deze training is voor startende toezichthouders met geen tot beperkte ervaring met de PGS 15.

 • De gehele PGS 15 wordt doorlopen met de deelnemers;
 • Specifiek aandacht voor zaken om toezicht op te houden;
 • Combinatie met gezamenlijke inspectie PGS 15 opslagvoorziening mogelijk.

Basistraining vergunningverleners
Deze training is voor startende vergunningverleners met geen tot beperkte ervaring met de PGS 15.

 • De gehele PGS 15 wordt doorlopen met de deelnemers;
 • Aandacht voor afstandseisen, hoeveelheden, onverenigbare combinaties en toetsing van aangeleverde gegevens bij een melding/ vergunningaanvraag.

Brandwerendheid opslagvoorziening

 • Aandacht voor toezicht op brandwerendheid van de opslagvoorziening;
  • Deuren
  • Muren
  • Daken/ plafonds
  • Doorvoeren
  • Certificering/ keuring van de brandwerendheid
 • Combinatie met praktijkbezoek opslaglocatie mogelijk;
 • Combinatie met productiebedrijf PGS 15 opslagvoorzieningen mogelijk.

Onverenigbare combinaties in opslagen

 • Welke verschillende klassen van stoffen zijn er?;
 • Hoe toets je of er onverenigbare combinatie aanwezig zijn?;
 • Welke voorzieningen moeten er getroffen worden om te voldoen aan de gestelde eisen (compartimentering, afstandseisen e.d.)?

Administratieve aspecten voor opslag gevaarlijke stoffen

 • Welke administratie moet voor handen zijn?;
 • Productinformatiebladen/veiligheidsinformatieblad;
 • Inspectierapporten brandwerendheid;
 • Leveringsbonnen gevaarlijke stoffen.

Geschikte emballage voor opslag gevaarlijke stoffen

 • Aan welke eisen moet een verpakking voldoen?;
 • ADR in relatie tot de PGS 15;
 • Verpakkingscodes herkennen en lezen;
 • Etikettering verpakkingen (ADR, WMS, CMS, Reach).
Locatie

Kantoor Omgevingsdienst Nederland, Anderlechtstraat 15 te Eindhoven. Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mail adres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!