Klantportaal   |  Leerplatform

PGS trainingen

Opleiding

Deze verschillende PGS trainingen zijn onderdeel van onze traineeships of OK Milieu, maar kunnen ook als losse modules/trainingen gevolgd worden.

Voor de verschillende PGS-en zijn maatwerktrainingen ontwikkeld. Daarnaast is het ook mogelijk om praktijkgericht te trainen. Dit kan bestaan uit een bedrijfsbezoek(producent) of locatiebezoek bij een PGS installatie/ voorziening.

Voorbeelden van PGS Trainingen zijn:

 • PGS 13: toepassing ammoniak als koudemiddel voor koelinstallaties en pompen;
 • PGS 15: opslag gevaarlijke stoffen;
 • PGS 16: lpg afleverinstallaties;
 • PGS 19: opslag propaan een butaan;
 • PGS 28: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties;
 • PGS 30: bovengrondse tanks installaties en afleverinstallaties;
 • PGS 31: opslag in ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties;
 • PGS 33-1: aardgas-afleverinstallaties van LNG voor motorvoertuigen.

Voor de PGS-trainingen beschikt Omgevingsdienst Nederland over een groot netwerk aan docenten (specialisten). Afhankelijk van de doelgroep en de leerdoelen van de deelnemers wordt een training op maat afgestemd. Op deze manier krijgen de deelnemers een zeer efficiënte training op de lesstof die exact aansluit op de leerbehoefte. Er is niets vervelender in een training dan veel herhaling krijgen waarbij niet ingegaan wordt op de eigen leerdoelen. Het is mogelijk om specifieke onderwerpen in een halve dag te trainen. Onze docenten zijn werkzaam bij een producent van PGS opslagvoorzieningen, toezichthouder, vergunningverlener, ADR expert, adviseur gevaarlijke stoffen bij de brandweer, brandwerendheid expert ervaren met administratief toezicht.

Onderstaand enkele voorbeelden voor modules/ PGS 15 trainingen zoals deze als maatwerk gegeven kunnen worden:

Basistraining toezichthouders.

Deze training is voor startende toezichthouders met geen tot beperkte ervaring met de PGS 15.

 •  De gehele PGS 15 wordt doorlopen met de deelnemers;
 •  Specifiek aandacht voor zaken om toezicht op te houden;
 •  Combinatie met gezamenlijke inspectie PGS 15 opslagvoorziening mogelijk.

 Basistraining vergunningverleners.

Deze training is voor startende vergunningverleners met geen tot beperkte ervaring met de PGS 15.

 • De gehele PGS 15 wordt doorlopen met de deelnemers;
 • Aandacht voor afstandseisen, hoeveelheden, onverenigbare combinaties en toetsing van aangeleverde gegevens bij een melding/ vergunningaanvraag.

Brandwerendheid opslagvoorziening.

 • Aandacht voor toezicht op brandwerendheid van de opslagvoorziening;
  o    Deuren
  o    Muren
  o    Daken/ plafonds
  o    Doorvoeren
  o    Certificering/ keuring van de brandwerendheid
 • Combinatie met praktijkbezoek opslaglocatie mogelijk;
 • Combinatie met productiebedrijf PGS 15 opslagvoorzieningen mogelijk.

Onverenigbare combinaties in opslagen

 • Welke verschillende klassen van stoffen zijn er?;
 • Hoe toets je of er onverenigbare combinatie aanwezig zijn?;
 • Welke voorzieningen moeten er getroffen worden om te voldoen aan de gestelde eisen (compartimentering, afstandseisen e.d.)?

Administratieve aspecten voor opslag gevaarlijke stoffen

 • Welke administratie moet voor handen zijn?;
 • Productinformatiebladen/veiligheidsinformatieblad;
 • Inspectierapporten brandwerendheid;
 • Leveringsbonnen gevaarlijke stoffen.

Geschikte emballage voor opslag gevaarlijke stoffen

 • Aan welke eisen moet een verpakking voldoen?;
 • ADR in relatie tot de PGS 15;
 • Verpakkingscodes herkennen en lezen;
 • Etikettering verpakkingen (ADR, WMS, CMS, Reach).

Locatie

Kantoor Omgevingsdienst Nederland, Anderlechtstraat 15 te Eindhoven.
Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mail adres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Whitepaper Regionale Energiestrategie

Benieuwd hoe jij samen met Lybrae kunt bouwen aan een duurzame toekomst? Download onze whitepaper en kom erachter!