Klantportaal   |  Leerplatform

Wet kwaliteitsborging

Ontwikkelingen nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet en heeft als doel de bouwkwaliteit van bouwwerken te optimaliseren en faalkosten te verminderen door middel van een strengere bouwtechnische toetsing en toezicht op bouwwerken.

Dat betekent dat na inwerkingtreding van de Wkb de toets op de technische bouwkwaliteit en het toezicht hierop voor eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1) voortaan door een private kwaliteitsborger wordt uitgevoerd. Omdat de gemeente hierin wel bevoegd gezag blijft en de initiatiefnemer verantwoording moet afleggen aan de gemeente, verandert er qua samenwerking veel tussen de verschillende partijen en heeft deze wet gevolgen voor de werkzaamheden van de medewerkers van uw gemeente.

Zijn uw medewerkers klaar voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Omgevingsdienst Nederland is dé innovatieve opleider voor de fysieke leefomgeving. Speciaal voor uw medewerkers hebben we zowel vaste opleidingsprogramma’s als maatwerkprojecten ontwikkeld die uw medewerkers klaar kunnen stomen voor de werkzaamheden ten aanzien van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Maatwerk Wkb opleiding

Wij begrijpen als geen ander dat niet iedere vraag hetzelfde is! Daarom stellen we graag in overleg Wkb maatwerktrainingen samen voor u als onze opdrachtgever waarin we specifiek ingaan op uw vraag. Door gebruik te maken van de door deelnemers aangedragen leerbehoeften en casussen wordt de training samengesteld. De trainingen worden zo praktijkgericht mogelijk gegeven waardoor de lesstof beter toepasbaar en herkenbaar is voor uw medewerkers. De maatwerktraining kan zowel bij ons op locatie verzorgd worden als bij incompany.

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?

Heeft u nog vragen over de opleidingsmogelijkheden voor de Wet kwaliteitsborging of wilt u graag persoonlijk advies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Neem contact op met ons via 040-2949005 of mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving
alt="logo tuv nederland"

ISO 9001
Omgevingsdienst Nederland heeft een gecertificeerd ISO9001 kwaliteitssysteem. Alle processen zijn hierin beschreven en vastgelegd en hiernaar wordt dan ook gehandeld. Periodieke audits en continue verbeterprocessen zijn inherent aan de ISO9001 certificering. Dit borgt de kwaliteit van onze dienstverlening.

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!