Samen werken aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving.

Een mooie start van het nieuwe jaar! Met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gaan we samen werken aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. In deze samenwerking gaat Omgevingsdienst Nederland OD NHN ondersteunen door het uitvoeren van milieucontroles. Hoe dit er precies gaat uitzien vertellen we je graag.

Categorie
Algemeen

Publicatie
3 januari 2022

In ‘t kort
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert de (milieu)taken binnen de fysieke leefomgeving uit voor de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland (PNH) en is gevestigd in Hoorn. OD NHN heeft Omgevingsdienst Nederland gevraagd de regie van jaarlijks zo’n 500 milieucontroles op zich te nemen.

Over Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is een jonge moderne organisatie van circa 200 medewerkers die drijft op hoogwaardige en specialistische kennis. Ze richten zich op vergunningverlening, toezicht en handhaving en het geven van specialistisch advies, onder meer op het gebied van duurzaamheid, klimaat, geur, licht, lucht, geluid, natuur, veiligheid en bodemkwaliteit. Zo dragen ze met hun dienstverlening bij aan de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving in de regio.

Vraagstuk van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert Milieucontroles uit voor 17 gemeenten en de provincie Noord-Holland. In totaal worden zo’n 17.000 inrichtingen op reguliere basis gecontroleerd. Voornamelijk zijn dit inrichtingen in de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf.

Voor de volledige (integrale) Milieucontroles bij bedrijven en instellingen binnen het werkgebied van de OD NHN zoekt men ondersteuning. Dit toezicht gebeurt op basis van de van toepassing zijnde regels ter bescherming van het milieu en de leefomgeving. De selectie van te bezoeken inrichtingen is gebaseerd op een risicostrategie en afhankelijk van de aan objecten en instellingen toegekende categorie (2 tot en met 4) met bijbehorende controlefrequentie.

Per 1 januari 2022 gaat Omgevingsdienst Nederland OD NHN ondersteunen voor een periode van minimaal drie jaar, met het uitvoeren van zo’n 500 milieucontroles per jaar. Meer weten over milieu vergunningen? Volg dan deze link!

Plan van aanpak
Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor OD NHN  zetten wij onze ervaren toezichthouders in. Zij weten als geen ander dat de uitvoering van integrale milieucontroles maatwerk betreft. Elk bedrijf is anders, elke inrichtinghouder is anders en bij elk bedrijf zal dan ook een gepaste benadering nodig zijn. Hierbij houden we altijd rekening met een eenduidige aanpak in het geval van vraagstukken en dilemma’s. Zo wordt de samenwerking vormgegeven op basis van eenduidigheid, efficiency en kwaliteit. De uitvoering van een milieucontrole delen we op in losse processtappen:

 • Dossieronderzoek
  Het uitvoeren van de milieucontrole begint met het doen van gedegen dossieronderzoek. Tijdens de voorbereiding toetst de toezichthouder de juridische status van de inrichting, welke vergunningen en/of meldingen er van toepassing zijn.
 • Locatiebezoek
  De volgende stap is het uitvoeren van het controlebezoek. Tijdens het locatiebezoek worden de activiteiten getoetst aan de wet- en regelgeving. Tevens toetst de toezichthouder de gedragsvoorschriften en de juridische status van de inrichting.
 • Verslaglegging
  Na het locatiebezoek stelt de toezichthouder aan de hand van de gemaakte notities, een bezoekverslag en een aanschrijving op. Het opstellen van zowel het bezoekverslag als de aanschrijving wordt dezelfde of de navolgende dag van het locatiebezoek gedaan. Op deze manier heeft de toezichthouder alle informatie nog paraat en gaat er niks verloren.
 • Borging voortgang
  De toezichthouders die ingezet worden voor deze opdracht zijn gewend om de werkzaamheden terug te koppelen aan een teamleider of projectleider van Omgevingsdienst Nederland. Om de voortgang te bewaken sturen de toezichthouders maandelijks een werkoverzicht naar de projectleider met de gedane controles en de ingeplande controles. Zo borgen we maandelijks het voortgangsproces en sturen we bij waar nodig.
Een carrière binnen Omgevingsdienst Nederland?

Wil jij binnen een professionele werkomgeving bijdragen aan het verbeteren en verduurzamen van onze leefomgeving? We gaan graag vrijblijvend in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Meer info? Neem dan een kijkje bij onze vacatures of neem contact op met Eline via de contactgegevens in het visitekaartje.

Profielfoto eline

Eline
Recruiter
Milieu, Bouw
en Bestuursrecht

e.van.koll@lybrae.nl
040-2949000
06-42642791

Lees verder

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
11 januari 2024

Omgevingsdienst Nederland en TÜV NORD Nederland gaan elkaar versterken bij de uitvoering van de Wkb

Omgevingsdienst Nederland en TÜV NORD Nederland starten veelbelovend samenwerking voor private kwaliteitsborging...

Algemeen
7 december 2023

De impact van de BOPA na 1 januari 2024

Het lijkt nu echt te gaan gebeuren: 1 januari 2024 treedt de langverwachte, en vaak uitgestelde, Omgevingswet in werking. Vanaf dan zal uw gemeente automatisch een omgevingsplan hebben in plaats van ...

Algemeen
16 oktober 2023

Terugblik BWT Congres 2023

Donderdag 21 september kwamen vele Omgevingsdienst Nederland collega’s samen in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch voor onze jaarlijkse themabijeenkomst....

guid ?> guid ?>