Klantportaal   |  Leerplatform

Samen werken aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving.

Een mooie start van het nieuwe jaar! Met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gaan we samen werken aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. In deze samenwerking gaat Omgevingsdienst Nederland OD NHN ondersteunen door het uitvoeren van milieucontroles. Hoe dit er precies gaat uitzien vertellen we je graag.

Categorie
Algemeen

Gepubliceerd op
3 januari 2022

Algemeen

In ‘t kort
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert de (milieu)taken binnen de fysieke leefomgeving uit voor de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland (PNH) en is gevestigd in Hoorn. OD NHN heeft Omgevingsdienst Nederland gevraagd de regie van jaarlijks zo’n 500 milieucontroles op zich te nemen.

Over Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is een jonge moderne organisatie van circa 200 medewerkers die drijft op hoogwaardige en specialistische kennis. Ze richten zich op vergunningverlening, toezicht en handhaving en het geven van specialistisch advies, onder meer op het gebied van duurzaamheid, klimaat, geur, licht, lucht, geluid, natuur, veiligheid en bodemkwaliteit. Zo dragen ze met hun dienstverlening bij aan de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving in de regio.

Vraagstuk van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert Milieucontroles uit voor 17 gemeenten en de provincie Noord-Holland. In totaal worden zo’n 17.000 inrichtingen op reguliere basis gecontroleerd. Voornamelijk zijn dit inrichtingen in de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf.

Voor de volledige (integrale) Milieucontroles bij bedrijven en instellingen binnen het werkgebied van de OD NHN zoekt men ondersteuning. Dit toezicht gebeurt op basis van de van toepassing zijnde regels ter bescherming van het milieu en de leefomgeving. De selectie van te bezoeken inrichtingen is gebaseerd op een risicostrategie en afhankelijk van de aan objecten en instellingen toegekende categorie (2 tot en met 4) met bijbehorende controlefrequentie.

Per 1 januari 2022 gaat Omgevingsdienst Nederland OD NHN ondersteunen voor een periode van minimaal drie jaar, met het uitvoeren van zo’n 500 milieucontroles per jaar.

Plan van aanpak
Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor OD NHN  zetten wij onze ervaren toezichthouders in. Zij weten als geen ander dat de uitvoering van integrale milieucontroles maatwerk betreft. Elk bedrijf is anders, elke inrichtinghouder is anders en bij elk bedrijf zal dan ook een gepaste benadering nodig zijn. Hierbij houden we altijd rekening met een eenduidige aanpak in het geval van vraagstukken en dilemma’s. Zo wordt de samenwerking vormgegeven op basis van eenduidigheid, efficiency en kwaliteit. De uitvoering van een milieucontrole delen we op in losse processtappen:

 • Dossieronderzoek
  Het uitvoeren van de milieucontrole begint met het doen van gedegen dossieronderzoek. Tijdens de voorbereiding toetst de toezichthouder de juridische status van de inrichting, welke vergunningen en/of meldingen er van toepassing zijn.
 • Locatiebezoek
  De volgende stap is het uitvoeren van het controlebezoek. Tijdens het locatiebezoek worden de activiteiten getoetst aan de wet- en regelgeving. Tevens toetst de toezichthouder de gedragsvoorschriften en de juridische status van de inrichting.
 • Verslaglegging
  Na het locatiebezoek stelt de toezichthouder aan de hand van de gemaakte notities, een bezoekverslag en een aanschrijving op. Het opstellen van zowel het bezoekverslag als de aanschrijving wordt dezelfde of de navolgende dag van het locatiebezoek gedaan. Op deze manier heeft de toezichthouder alle informatie nog paraat en gaat er niks verloren.
 • Borging voortgang
  De toezichthouders die ingezet worden voor deze opdracht zijn gewend om de werkzaamheden terug te koppelen aan een teamleider of projectleider van Omgevingsdienst Nederland. Om de voortgang te bewaken sturen de toezichthouders maandelijks een werkoverzicht naar de projectleider met de gedane controles en de ingeplande controles. Zo borgen we maandelijks het voortgangsproces en sturen we bij waar nodig.
Een carrière binnen Omgevingsdienst Nederland?

Wil jij binnen een professionele werkomgeving bijdragen aan het verbeteren en verduurzamen van onze leefomgeving? We gaan graag vrijblijvend in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Meer info? Neem dan een kijkje bij onze vacatures of neem contact op met Eline via de contactgegevens in het visitekaartje.

Profielfoto eline

Eline
Recruiter
Milieu, Bouw
en Bestuursrecht

e.van.koll@lybrae.nl
040-2949000
06-42642791

Lees verder

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
26 juli 2022

Wet kwaliteitsborging in de praktijk

Op 1 januari 2023 is de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ieder bouwbedrijf krijgt uiteindelijk met deze nieuwe wet te maken. Wat betekent deze nieuwe...

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
13 juli 2022

Inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari blijft uitgangspunt

De laatste weken stond de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 hoog op de politieke agenda. Gisteren heeft de Eerste Kamer bekend gemaakt dat de Motie-Rietkerk (CDA) is aang...

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
24 juni 2022

Ontwikkelingen nieuwe Wet kwaliteitsborging

Op 1 januari 2023 is de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet is ingevoerd ten behoeve van de verbetering van de bouwkwaliteit en houdt in dat de bouwk...

guid ?> guid ?>

Whitepaper Regionale Energiestrategie

Benieuwd hoe jij samen met Lybrae kunt bouwen aan een duurzame toekomst? Download onze whitepaper en kom erachter!