Expertises

Opleidingen Bouw/Milieu/RO

Opleidingen & masterclasses

Opleidingen

Omgevingsdienst Nederland is dé innovatieve opleider voor de vakgebieden bouw, milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Binnen deze vakgebieden verzorgen we drie opleidingen namelijk de Opleiding Kernactiviteiten Bouw en Milieu en de Basisopleiding RO.

 

Opleiding Kernactiviteiten Bouw

De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht/handhaving) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. De opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw.

Het gehele lesprogramma bestaat uit vakinhoudelijke modules en soft skills en is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt voldoe je daarmee aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis met inbegrip van Abw1 en Abw2 voor de deskundigheidsgebieden:

  • 1: Casemanager (bouw);
  • 2: Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening;
  • 4: Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening.

Gedurende alle modules van de opleiding wordt naast de huidige wetgeving een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet. Naarmate de inwerkingtreding van de Omgevingswet dichterbij komt, wordt de nadruk meer op de nieuwe wetgeving gelegd.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor de Opleiding Kernactiviteiten Bouw.

 

Opleiding Kernactiviteiten Milieu

De OK Milieu bestaat uit een Basis- en Specialisatieopleiding en is opgezet om jou als startende medewerker in een periode van één jaar volledig vakbekwaam te maken. Na afronden van de Basisopleiding ben jij voldoende in staat om zelfstandig een milieucontrole uit te voeren dan wel een vergunning te verlenen, gesprekspartner te zijn voor de ondernemer en kennis toe te passen van de wet- en regelgeving. Na de Basisopleiding doe je eerst minimaal drie maanden meer ervaring op in de praktijk, om daarna door te stromen in de Specialisatieopleiding, waar naast technisch inhoudelijke modules ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van jouw soft-skills. Het opleidingsprogramma is afgestemd op de criteria met betrekking tot de aanvullende opleidingen en aanvullende kennis zoals gesteld in de KwaliteitsCriteria VTH 2.2 voor de deskundigheidsgebieden:

  • 3: Vergunningverlening milieu
  • 5: Toezicht en handhaving milieu

De OK Milieu is opgezet voor schoolverlaters (met een milieu gerelateerde opleiding op mbo- en hbo-niveau), zij-instromers en herintreders.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor zowel de basisopleiding Milieu als de specialisatieopleiding Milieu.

 

Basisopleiding RO

De Basisopleiding RO is speciaal vormgegeven voor de startende medewerker RO en bestaat uit een uitgebalanceerd programma waarin theorie, praktijk, zelfstudie en intervisie elkaar afwisselen. Met behulp van een combinatie van trainingen op het gebied van kennis, soft skills, competenties & vaardigheden, word je klaargestoomd om adequaat en zelfstandig uitvoering te geven aan opdrachten als RO-adviseur.

De gehele opleiding is zeer praktisch opgezet en geeft je inzicht in wat ruimtelijke ontwikkeling precies inhoudt. Je wordt hierbij niet alleen theoretisch gevoed over de rol van de verschillende overheden, hun bevoegdheden, in te zetten middelen en wet- en regelgeving hieromtrent. Je wordt ook getraind in competenties en vaardigheden die je als medewerker RO hierbij nodig hebt. Gedurende de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk met je eigen werkomgeving als uitgangspunt. Alles wat je leert, kun je direct concreet toepassen.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor de basisopleiding RO. 

Het is mogelijk om losse modules van de opleidingen OK Bouw, OK Milieu en de basisopleiding RO te volgen.  

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of
mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!