Onzekerheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van korte duur: Terecht of onterecht?

Op dinsdagavond 11 juli heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin zij minister De Jonge verzoekt om het invoeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uit te stellen. Dit heeft geleid tot nieuwe onzekerheid over de geplande inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2024.

Categorie
Ontwikkelingen in de markt

Publicatie
18 juli 2023

Op dinsdagavond 11 juli heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin zij minister De Jonge verzoekt om het invoeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uit te stellen. Dit heeft geleid tot nieuwe onzekerheid over de geplande inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2024.

De motie werd ingediend door Eerste Kamerleden van GroenLinks-PvdA en BBB, die de minister verzochten om enkele knelpunten op te lossen voordat de wet kan worden geïmplementeerd. Het belangrijkste argument voor uitstel was de bezorgdheid van het kabinet over mogelijke vertragingen in de bouwsector als gevolg van een tekort aan gekwalificeerde kwaliteitsborgers op 1 januari 2024.

Van een daadwerkelijk tekort zal volgens De Jonge echter geen sprake zijn. Juist helderheid over de inwerkingtreding zorgt daarvoor, aldus de demissionair minister.

“Door de ruime aanlooptijd tot 1 januari weten initiatiefnemers of hun project onder de nieuwe wet zal worden uitgevoerd en hebben zij voldoende tijd om een kwaliteitsborger te zoeken.”

Wkb

Dat schreef hij op maandag 17 juli in een brief aan de Eerste Kamer. Demissionair minister Hugo de Jonge is daarom ook niet van plan om de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uit te stellen.

Agri Karimi, specialist in pilotprojecten Wkb en adviseur bouw bij Omgevingsdienst Nederland, deelt zijn inzichten: “Bouwbedrijven, kwaliteitsborgers en gemeenten hebben de afgelopen maanden enorm veel tijd en geld geïnvesteerd in diverse pilotprojecten. Ondanks dat de overheidssystemen pas volledig operationeel zullen zijn zodra de Wkb officieel van kracht wordt, hebben we al veel succesvolle pilotprojecten kunnen uitvoeren in samenwerking met diverse gemeenten en Woningborg Toetsing en Toezicht.”

Bovendien zien we ook positieve ontwikkelingen in de rest van de markt, waarbij alle betrokken partijen zich volledig inzetten voor een soepele overgang naar de nieuwe wetgeving. Uiteraard zullen er nog enkele kleine praktische knelpunten zijn die in de praktijk moeten worden opgelost. Een van deze knelpunten is bijvoorbeeld het casco opleveren van bouwwerken, waarbij de borging van casco onderdelen nog niet concreet is vastgelegd en waarbij nog onzekerheid bestaat over hoe gemeenten hiermee om zullen gaan.

Desondanks zijn wij ervan overtuigd dat de kwaliteitsborgingsystemen en -borgers klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Wkb. Nu is het aan de minister om actie te ondernemen en deze genoemde knelpunten aan te pakken of te weerleggen. Door gezamenlijk te streven naar passende oplossingen, kunnen we een soepele implementatie van de Wkb realiseren.”

Voorbereiden op de komst van de Wkb en de Omgevingswet?

Wij voorzien professionals in het fysieke domein van dé kennis en kunde middels onze praktijkgerichte Wkb en Omgevingswet trainingen en opleidingen. Zo bereiden we gemeenten en omgevingsdiensten voor op de toekomstige wetgeving, ongeacht eventueel uitstel.

Neem voor meer informatie over onze mogelijkheden wat betreft incompany en/of maatwerkopleidingstrajecten contact op met Monique ten Thije

Direct contact

Lees verder

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
19 juni 2024

De impact van de Wet kwaliteitsborging

In gesprek met Wkb specialist Agri over de kwaliteit en veiligheid in de bouw....

Ruimtelijke ontwikkeling
10 juni 2024

In gesprek met RO adviseur Emiel

Emiel, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Omgevingsdienst Nederland, is nu 1 jaar werkzaam binnen onze organisatie. Emiel draagt graag zijn steentje bij aan de ruimtelijke ordening van Nederland en...

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
23 mei 2024

Navigeren door de Omgevingswet met Wico Ankersmit

Luister nu naar de eerste aflevering "Navigeren door de Omgevingswet met Wico Ankersmit van de Omgevingscast."...

guid ?> guid ?>

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!