Opleidingen

Opleiding Toezicht op Energiebesparing

Opleiding ‘Toezicht op Energiebesparing’

De impact van de energietransitie is groot. Naast het feit dat de maatschappij in korte tijd moet overschakelen van fossiele energiebronnen naar duurzame bronnen, wordt ook veel nadruk gelegd op energiebesparing. Energie die wordt bespaard hoeft immers niet worden opgewekt. Bedrijven met een jaarverbruik met meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas zijn verplicht energiebesparende maatregelen door te voeren. Dit heet de energiebesparingsplicht.

Voor het overgrote deel van de bedrijven zien toezichthouders vanuit de desbetreffende Omgevingsdienst toe op deze verplichte energiebesparende maatregelen. Doordat energiebesparing steeds belangrijker wordt, groeit ook de vraag naar goed opgeleide toezichthouders. Om deze specialisten op te leiden heeft Omgevingsdienst Nederland de opleiding ‘Toezicht op energiebesparing’ ontwikkeld.  Deze opleiding leert je in vier dagen om volledig zelfstandig energiecontroles uit te voeren.

Tijdens de opleiding Toezicht op Energiebesparing komen zowel theoretische, praktische als soft skills modules aan bod. Je leert naast het herkennen van installaties ook inhoudelijk hoe deze werken en welke energiebesparende maatregelen uit de EML toepasbaar zijn in de situaties die je tijdens je werk tegenkomt. Door de maatregelen zowel theoretisch en in de praktijk te behandelen is de materie eenvoudiger te begrijpen en direct toe te passen in de praktijk.

Zoals aangegeven is er tijdens de opleiding ook aandacht voor het ontwikkelen van je soft skills met name de training “communicatie’ komt hierbij aan bod.

Al onze opleidingen zijn ingericht met oog op de huidige wetgeving maar met een doorkijk naar de omgevingswet.

Wat zijn de instroomeisen voor de opleiding Toezicht op Energiebesparing

Om ervoor te zorgen dat de lesstof direct toegepast kan worden en daarmee ook beter herkenbaar is, is het voor de deelnemer noodzakelijk om werkzaam te zijn in het vakgebied. Bij deze opleiding wordt ervan uitgegaan dat jij als deelnemer beschikt over basiskennis met betrekking tot milieuwetgeving en het activiteitenbesluit. Indien dat niet of onvoldoende aanwezig is wordt geadviseerd de modules “Wetgeving algemeen” en “Activiteitenbesluit (bal)” van de Basisopleiding Milieu eerst te volgen. Klik hier om te worden doorgeleid naar de basisopleiding milieu waar je je kunt inschrijven voor deze modules.

Docenten en trainers

Voor al onze opleidingen maken we gebruik van docenten met veel ervaring in het werkveld. Zij zijn expert in het vakgebied en weten alles over de materie waarmee je in de praktijk te maken krijgt.

Lesprogramma

Klik op de onderstaande modules voor de inhoud en datums van de modules. Sommige modules zijn online te volgen, anderen zijn alleen fysiek bij te wonen.

Module 1: Wetgeving omtrent energiebesparing

Module 2: Gebouw gebonden energiebesparende maatregelen

Module 3: Facilitaire energiebesparende maatregelen en proces gebonden maatregelen

Module 4: Communicatie en Assertiviteit

Module 5: Eindopdracht 

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!