In gesprek met Donny over RO-principeverzoeken

Omgevingsdienst Nederland vervult een essentiële rol in het bieden van kennis en capaciteit voor gemeenten. Onze collega Donny, werkzaam als adviseur ruimtelijke ontwikkeling, richt zich vanuit zijn functie op het behandelen van RO-principeverzoeken.

Marc Hermens

Marc Hermens

Categorie
Ruimtelijke ontwikkeling

Publicatie
20 november 2023

Omgevingsdienst Nederland vervult een essentiële rol in het bieden van kennis en capaciteit voor gemeenten. Onze collega Donny, werkzaam als adviseur ruimtelijke ontwikkeling, richt zich vanuit zijn functie op het behandelen van RO-principeverzoeken. “Omgevingsdienst Nederland heeft flexibele samenwerkingen met gemeenten omtrent RO-principeverzoeken waarbij we de werkvoorraad beheersbaar houden.” Licht Donny toe.  Zijn taken omvatten onder andere het behandelen van principeverzoeken, begeleiden van bestemmingsplanprocedures, verstrekken van RO-advies, verwerken van procedures en het opstellen van voorstellen voor het college. In dit artikel zal Donny dieper ingaan op de praktische aspecten van RO-principeverzoeken en de rol die Omgevingsdienst Nederland hierin kan spelen.

Wat is een RO-principeverzoek?

“Een RO-principeverzoek wordt gebruikt om meer duidelijkheid te verkrijgen over een bepaalde bestemmingswijzing of ruimtelijke aanpassing, waarbij de gemeente een ‘principe-uitspraak’ doet over het voorgestelde plan,” licht Donny toe. “Ik werk aan inhoudelijke dossiers voor de gemeente Someren, waarbij ik fungeer als het vaste aanspreekpunt voor de gemeente. Bijvoorbeeld, een agrarisch bedrijf wil transformeren naar een kampeerplaats met een opslagplaats voor campers. Hierbij wordt beoordeeld of dit volgens het huidige bestemmingsplan is toegestaan, of dat er bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn.

In de ontwikkeling van woningbouw zijn er bijvoorbeeld percelen waarbij de eigenaren vrijstaande woningen willen ombouwen naar appartementencomplexen. Een principeverzoek stelt inwoners en bedrijven ook in staat om vragen te stellen aan de gemeente, alsmede om informatie en richtlijnen te verkrijgen met betrekking tot specifieke kwesties,” voegt Donny toe. “Vanuit Omgevingsdienst Nederland ontzorgen we gemeenten door bijvoorbeeld te ondersteunen met het beantwoorden van dergelijke vragen en het verstrekken van richtlijnen.”

“Ik werk aan inhoudelijke dossiers voor de gemeente  Someren, waarbij ik fungeer als het vaste aanspreekpunt.”

RO-principeverzoeken
Hoe komen RO-principeverzoeken tot stand?

Donny licht toe: “Wanneer burgers een bouw- of ruimtelijk plan indienen is het vaak zo dat deze plannen niet aan het bestaande bestemmingsplan van de gemeente voldoen. Afhankelijk van de situatie kan medewerking worden verleend via een vergunning of een andere procedure zoals een bestemmingsplanherziening (na 1 januari met een herziening van het omgevingsplan).”

“Indien het plan aanzienlijk afwijkt van het geldende bestemmingsplan, zal de inwoner contact opnemen met de gemeente om de bereidheid tot medewerking te peilen via een principeverzoek. Vanaf dit punt starten mijn werkzaamheden voor de desbetreffende gemeente waarbij ik het RO-principeverzoek ga behandelen.”

Donny verzorgd de beoordeling en begeleiding

Zijn werkzaamheden omvatten de eenmalige ruimtelijke advisering en coördinatie van RO-principeverzoeken. Dit omvat uitsluitend de ambtelijke beoordeling om een indicatie te verkrijgen of een voorgenomen project realiseerbaar en wenselijk is.

“Ik beoordeel of alle benodigde gegevens aanwezig zijn en zal, indien nodig, eenmalig verzoeken om extra gegevens te overleggen. Daarnaast toets ik de ingestuurde stukken aan het beleid van de gemeente. Bij een eventueel collegevoorstel wordt er een motivatie geschreven voor het al dan niet meewerken aan het voorgestelde plan. Het bijwonen van de diverse overleggen als adviseur, zowel fysiek als digitaal, maakt deel uit van het proces van advies. De resultaten worden verwerkt in een advies aan het college. Het college neemt vanuit dit advies een standpunt in en deelt dit vervolgens met de indiener/initiatiefnemer.”

Wilt u als gemeente ook RO-principeverzoeken uitbesteden en zonder afnameverplichting ontzorgd worden in uw werkvoorraad? Lees hier meer

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Vul het contactformulier in. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen met u.

Neem contact op

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkeling
15 juni 2023

Deelnemers van de Basisopleiding RO bezoeken CPO-project in Deurne

Op vrijdag 9 juni hebben deelnemers van de basisopleiding ruimtelijke ontwikkeling (module gebiedsontwikkeling) een werkbezoek gehad bij de bouw van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)...

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
13 juli 2022

Inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari blijft uitgangspunt

De laatste weken stond de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 hoog op de politieke agenda. Gisteren heeft de Eerste Kamer bekend gemaakt dat de Motie-Rietkerk (CDA) is aang...

Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet
27 mei 2021

Uitstel Wkb en Omgevingswet

Vandaag informeerde Minister Ollongren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de Omgevingswet op 26 mei 2021. ...

guid ?> guid ?>

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!