Klantportaal  |  Leerplatform

Opleidingen voor organisaties

Permanente educatie

Permanente educatie

Voor uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo gelden eisen zoals vastgesteld in de kwaliteitscriteria 2.2. Deze eisen maken permanente educatie voor onze specialisten en externen binnen onze vakgebieden onontkoombaar. Naast een basisopleiding, werkervaring en vlieguren is aanvullende kennis en opleiding van belang om professionals op niveau te houden. Het gaat dan om permanente educatie op het gebied van:

  • Actuele wet- en regelgeving
  • Wijzigende wet- en regelgeving
  • Best beschikbare technieken
  • Nieuwe technieken
  • Nieuwe processen

Coaching 
Naast trainingen biedt ODN ook coaching en ondersteuning aan voor (externe) medewerkers op de verschillende vakgebieden. Deze dienst bestaat uit, het in de praktijk ondersteunen bij het (zelfstandig) uitvoeren van de werkzaamheden. Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of
mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Ons opleidingsaanbod

44 opleidingen gevonden

Wet Ammoniak en Veehouderij / Wet Geurhinder en Veehouderij

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Stalsystemen

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Luchtkwaliteit agrarisch (ISL3a)

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Besluit emmisiearme huisvesting (Beh)

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Afvalwater

Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu Milieu en natuur

Masterclass: Luchtwassers in de praktijk

Masterclass Milieu en natuur

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of
mail naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.